2018-08-17 09:58Pressmeddelande

Eva Bojner Horwitz ny professor i musik och hälsa vid KMH

null

Eva Bojner Horwitz är ny professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan (KMH).

Eva Bojner Horwitz är docent i socialmedicin, kulturhälsoforskare, fysioterapeut och registrerad dans- och rörelseterapeut specialiserad inom psykosomatisk medicin och konstnärliga aktiviteter såsom musik, dans och teater.

Eva Bojner Horwitz är även medgrundare och senast utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet (KI). Hon forskar vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI samt vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är styrelsemedlem vid CSS, KI samt medlem av olika vetenskapliga råd däribland Institutet för Dans i skolan.

Eva är förankrad i tvärvetenskaplig forskning, har doktorander, och har författat vetenskapliga artiklar, bokkapitel & böcker såsom ”Må bättre av musik”, ”Fibromyalgi på grund av stress?”, ”Kultur för hälsans skull” och ”Kulturhälsoboxen" – en bokserie som representerar områdena musik, dans, teater, film, bild och stillhet.

Eva har varit redaktör för antologin "Kultur och hälsa i folkhälsoperspektiv” och har författat kapitel till Studentlitteratur, Oxford University Press samt Springer Books, senast: ”Humanizing the working environment in health care through music and movement (Springer), ”Nature and Public health” och ”Handbook of Culture and Public Health” (Oxford University Press).

Eva undervisar och forskar inom musik/dans/teater och är framför allt intresserad av hälsa, kreativitet, embodiment, emotionell reglering, flow, pro-sociala beteenden, empati, fairy tales, writers block och natur/ljudrelaterade aktiviteter. Hon leder just nu ett projekt med performance-utvärderingar på publik med kammarmusiker och skådespelare.

Två av hennes pågående projekt är Artists in Residence (AiR) och utbildning för musiker i vårdsystem. Både kvantitativa (epidemiologi, fysiologi) och kvalitativa forskningsmetoder (däribland mikrofenomenologi) samt kombinationer av dessa används för att få ökad kunskap om hur vi skall implementera olika musikaktiviteter inom hälso- och sjukvårdsystem och skolor.

Eva undervisar och arbetar även med kontemplativa metoder inom musik och rörelse för att öka kreativitet och inlärning, stimulera hälsa, buffra utmattning samt bygger broar och skapar synergier mellan nationella & internationella forskargrupper.

* * *

För mera information:

Per-Henrik Holgersson 
Lektor i musikpedagogik
Akademichef vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle
per-henrik.holgersson@kmh.se
Tel. 08-16 18 49

Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
eva.bojner-horwitz@kmh.se
Tel. 070-586 36 94


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling