2019-01-29 17:00Pressmeddelande

Ett steg närmare ny rektor för Kungl. Musikhögskolan

null

Helena Wessman, konserthuschef för Berwaldhallen, föreslås av en särskild rekryteringsgrupp som ny rektor för Kungl. Musikhögskolan (KMH). Nuvarande rektor professor Cecilia Rydinger Alin avslutar sitt förordnande sommaren 2019. Förslaget går nu vidare till KMH:s högskolestyrelse, varefter regeringen fattar beslut i frågan. Avsikten är att den nya rektorn tillträder den 5 juni 2019.

* * *

KMH:s rektor, professor Cecilia Rydinger Alin, meddelade i augusti att hon vill avsluta sin tid som rektor sommaren 2019. Sedan dess har KMH:s styrelse genom en särskilt utsedd rekryteringsgrupp arbetat intensivt med att finna en efterträdare. Intresset för tjänsten har varit stort och rekryteringsgruppens arbete har varit roligt och omfattande.

Gruppen har enhälligt beslutat att föra fram Helena Wessman som kandidat till rektorstjänsten. Helena Wessman är idag konserthuschef för Berwaldhallen. Tisdagen den 29 januari genomfördes ett hörande med anställda och studenter.

— Det fanns flera kvalificerade kandidater men jag och övriga rekryteringsgruppen är fantastiskt glad åt att vi ser ut att kunna knyta Helena Wessman till oss. Hon har enastående meriter med sig både som musiker, pedagogisk utvecklare och inte minst som ledare och kommer att kunna ytterligare stärka och utveckla KMH säger Ingela Lindh, styrelsens ordförande.

Innan Helena Wessman kom till Berwaldhallen var hon VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker och dessförinnan högskolerektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet 2007–2009. Där ledde hon införandet av en ny utbildningsstruktur enligt den s.k. Bolognamodellen och drev ett uppmärksammat jämställdhetsarbete. Hon har även verkat som biträdande chef för Västmanlandsmusiken. 

Innan dess var Helena Wessman framgångsrik trombonist med anställningar vid bl.a. Musik i Uppland, där hon ingick i den kända Linnékvintetten. Med Linnékvintetten har Helena Wessman framfört specialskrivna verk samt genomfört turnéer, såväl i Sverige som i utlandet. Hon har gjort framträdanden som solist med orkester, tillsammans med pianist och på egen hand. Helena Wessman ingår sedan 2013 i KMH:s styrelse.

— Jag ser verkligen fram emot att få komma tillbaka till KMH, där jag en gång studerade. Utbildningsfrågorna engagerar mig mycket. Som styrelseledamot har jag fått vara med om hur högskolan under de senaste åren flyttat in i de nya fina lokalerna vid Valhallavägen. Det är en fantastisk verksamhet KMH bedriver med så många hängivna studenter och medarbetare.

Hörandet av kandidat till anställningen som rektor genomförs av högskolans styrelse som ett led i att förankra sitt förslag till beslut. Enligt styrelsens tidsplan avser man fatta beslut den 15 februari om vem man föreslår regeringen ska bli ny rektor för KMH. Avsikten är att den nya rektorn tillträder den 5 juni 2019.

* * *

För mera information:

Ingela Lindh
Ordförande i Kungl. Musikhögskolans högskolestyrelse
ingela.lindh@kmh.se
Tel. 070-151 52 39


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling