2013-07-03 08:36Pressmeddelande

Direktsändning idag: Hur skapar musik och utbildning affärsnytta?

null

Följ KMH:s seminarium i Almedalen på www.kmh.se/kmh-på-almedalsveckan
eller www.livecast.se/kmh/

idag onsdag 3/7 2013 kl. 14:30-15:15

Seminarium med Kungl. Musikhögskolan i Almedalen

Musikutbildningar bygger på väl beprövade traditioner av kreativa metoder. Intresset ökar för att tillämpa konstnärliga processer på andra områden. Med utgångspunkt i konceptet ArtyBusiness utforskar vi möjligheten att bidra med musik som verktyg för affärsutveckling.

Musik är förlösande för kreativitet, bidrar till öppna associationsbanor och skapar samhörighet mellan människor. Musiker utvecklar simultankapacitet och förmåga till lyssnande och interaktion på ett sätt som sällan ses i andra sammanhang. Här undersöker vi hur musik kan bidra till utveckling i näringsliv och samhälle genom de metoder som används i musicerande och musikutbildning. ArtyBusiness syftar till att förena konstnärlig integritet med affärsmässighet. Det kan gälla produktutveckling, ledarskaps- och personalutveckling och relationer eller att skapa ett ökat engagemang – vid detta seminarium med särskilt fokus på tjänstesektorn.

Tid Den 3 juli kl. 14.30 (med musik från kl. 14.18)
Plats Donnerska husets trädgård (Kunskapshuvudstaden)
Typ av arrangemang samtal

Värd Kerstin Eliasson, styrelseordförande KMH

I panelen
Cecilia Rydinger Alin, dirigent och rektor, Kungl. Musikhögskolan
Pehr Östberg, produktchef, Alecta
Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega

Moderator Edna Eriksson

Välkommen!
Kerstin Eliasson
Styrelseordförande

Mera information
Annika Åkerblom, forskningshandläggare 070-191 26 57
Måns Tengnér, samverkansledare 070-173 15 63


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling