2018-03-14 09:40Pressmeddelande

Den konstnärliga forskningens rum: fyra dagar med forskningsrelaterade aktiviteter och disputation på Kungl. Musikhögskolan

null

Kungl. Musikhögskolan (KMH) visar under fyra dagar sin mångfasetterade konstnärliga forskning genom en rad öppna arrangemang: konserter, föreställningar, symposium, lab, workshop och Kent Olofssons konstnärliga disputation. Alla intresserade välkomna!

* * *

18-21 mars 2018
Kungl. Musikhögskolan
Valhallavägen 105 i Stockholm
T-bana Stadion
Fri entré!

* * *

lunchkonserten i Kungasalen presenteras svensk elektroakustisk musik från sjuttiotalet fram till idag.

I Susanne Rosenbergs Folk Song Lab möter vi folksångstraditionen som källa till förnyelse, och på lunchsymposiet presenteras fem av KMHs pågående forskningsprojekt.

Ett koncentrerat symposium bjuder på kortpresentationer av fem pågående projekt där KMH:s lärare är involverade:

  • Bill Brunson, Henrik Frisk och Kim Hedås: EASTN-DC
  • Stefan Östersjö: Musical transformations
  • Sven Ahlbäck: MITISMusikalisk IT i skolan
  • Susanne Rosenberg: Folk Song Lab
  • Klas Nevrin: Musik i oordning

Föreställningen Death to the Dogs of the Welfare State av Teatr Weimar i Kungasalen utgör den första etappen på Kent Olofssons disputation, som fortsätter med två diskussioner samt en hörspelskonsert i Lilla Salen.

Den konstnärliga forskningens rum vill öppna upp för frågor och diskussioner. Vi bjuder in dig för att ta del av KMHs konstnärliga forskning i musik och hoppas att du vill delta genom att lyssna, fråga, diskutera och bidra till den fortsatta utvecklingen!

Vissa av programpunkterna ingår i Svensk Musikvår 2018.

För mera information:

Henrik Frisk, lektor i musik, projektledare
08-16 18 61, 073-867 17 38
henrik.frisk@kmh.se


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling