2014-05-21 14:34Pressmeddelande

B. Tommy Andersson får körmusikstipendium

null

Musikföreningen i Stockholm har tilldelat B. Tommy Andersson ett stipendium om 40.000 kr.

B. Tommy Andersson är tonsättare och gästprofessor i orkesterdirigering vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). Han har också just blivit utsedd till Composer-in-Association hos BBC National Orchestra of Wales.

B. Tommy Andersson belönas "för sina rika bidrag till körrepertoaren, från det finstämda till det storslagna".

Musikföreningen grundades 1880 av Ludvig Norman & Vilhelm Svedbom som en stor oratoriekör i Stockholm. Efter mer än 100 konserter under ca 40 år avtog konsertverksamheten och 1928 ombildades föreningen till Musikföreningens stiftelse för belönande av svensk tonkonst. Det första stipendiet utdelades år 1936 till Hugo Alfvén och har sedan dess utdelats till mer än 50 av de främsta svenska tonsättarna och med en tonvikt på körmusik. 2013 gick stipendiet (posthumt) till Anders Eliasson, 2012 till Sven-David Sandström och 2011 till Anders Nilsson.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Musikföreningen_i_Stockholm

Mera info: Lars-Johan Norrby, ordf. Musikföreningen i Stockholm 
lj.norrby@comhem.se   tel. 070-441 33 24


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling