2013-01-28 08:51Pressmeddelande

"Arty Business" på Kungl. Musikhögskolan (KMH)

null

Kungl. Musikhögskolan (KMH) bjuder in till "Arty Business" ett koncept för entreprenörskap inom de kreativa näringarna i nära samverkan med näringslivet.

Kungl. Musikhögskolan (KMH) tar ett krafttag för att i samverkan med andra aktörer fokusera på entreprenörskap inom de kreativa näringarna.

De allra flesta konstnärer och musiker är verksamma som egna företagare i en eller annan form. Sammantaget producerar de förstås väsentliga kulturella värden. Som del av de kreativa näringarna spelar de också en viktig och växande roll för samhällsekonomin och därmed för Sverige som exportnation. Detta vill KMH stärka i olika former.

”Arty Business” är samlingsnamnet för KMH:s koncept, som lanseras i form av en temadag på högskolan 30 januari, då bland andra Robert Wells (pianist, kapellmästare och entreprenör), Niclas Adler (professor i entreprenörskap) och Göran Lundqvist (tidigare VD för Absolut Vodka) medverkar.

– Oftast prioriteras antingen konstnärlig kvalitet eller affärsmässig kvalitet på bekostnad av den andra aspekten, säger Peder Hofmann, projektledare och chef för KMH:s utbildnings- och forskningsavdelning. Det kan leda till färre tillvaratagna möjligheter att utveckla musik och andra konstarter av hög kvalitet till uthålliga och expanderande affärsmöjligheter.

– ArtyBusiness ska ses som ett steg för att motverka detta, säger professor Niclas Adler. 

– Dessutom kan konstnärlig integritet bättre säkerställas om det kombineras av en lika god affärsmässighet. I affärsprocesserna bör konstutövaren sitta i förarsätet och inte som passagerare. 

– KMH samverkar med en rad aktörer inom andra sektorer i samhället i både forsknings- och affärsfrågor, betonar Cecilia Rydinger Alin, tillförordnad rektor för KMH. 

– Konceptet ”Arty Business” innebär en ytterligare manifestation av denna samverkan. Det ger en möjlighet att förstärka den på ett sätt som tydligt kommer våra studenter – framtidens musikutövare – till del.

Lanseringen av konceptet ArtyBusiness sker i form av en inspirerande eftermiddag med många intressanta föreläsare, nätverksmöjligheter med mingel, mat och musik. 

onsdag 30 januari 2013 kl. 12.30

Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105, Lilla Salen


Press/media välkomna. För övriga gäller föranmälan.


Bland talarna: 

Robert Wells – artist och pianist 

Niclas Adler – professor i entreprenörskap, KMH 

Göran Lundqvist – f.d. VD på Absolut Vodka 

Catalina Langborn och Christina Larsson Malmberg – Operabyrån 

Kadri Tamm och Kelli Turmann – Musik- och teaterhögskolan, Tallinn 


Moderator – Mikael Friberg 


För mera information: 

Cecilia Berg, cecilia.berg@kmh.se 

Peder Hofmann, peder.hofmann@kmh.se 


Utbildnings- och forskningsavdelningen, KMH 


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling