2017-11-08 07:55Pressmeddelande

Anna Einarsson disputerar på kroppsligheten i experimentell interaktiv musik

null

Hur är upplevelsen av att sjunga och improvisera i ett interaktivt samspel med datorteknik? Vilken betydelse har kroppsligheten?

Det är några av de frågor som kompositören, sångerskan, multiartisten och forskaren Anna Einarsson undersöker i sin konstnärliga doktorsavhandling "Singing the body electric". Hon försvarar den fredag 17 november på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Akademisk avhandling för avläggande av konstnärlig doktorsexamen i musik vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet. Framläggs för offentlig granskning vid KMH.

Anna Einarssons konstnärliga forskning tar avstamp i ett utforskande av experimentell musik som involverar sångare och musiker i samspel med interaktiva datorprogram. Genom en rad konstnärliga verk visar hennes forskning på kroppslighetens betydelse och föreslår att komponerande innebär att söka en sorts resonans mellan den fysiska kroppen och den klingande kroppen.  

Avhandlingen är den första i Sverige som förenar konstnärlig forskning med kognitionsvetenskaplig teori. Utifrån teorier om kroppsbaserad kognition (embodied cognition) belyser Anna hur kropp och sinne är intimt sammanlänkande och hur beslutsfattande vid komposition och sjungande inte är en torr process utan en process som inbegriper känslor, riktande av uppmärksamhet och emotionell värdering av inkommande information. Detta tros baseras på processer som har med kroppsbaserad simulering att göra.

På olika sätt argumenterar Anna också för situationens betydelse, och visar genom sin konstnärliga praktik hur socialt inflytande och kulturell kontext är av största vikt för att förstå en musikalisk situation och hur sångare upplever att framföra musikaliska verk med interaktiv datorteknik. Situationen är alltså inte bara en fråga om ett ”här-och-nu” i mer vardaglig bemärkelse, utan inbegriper sociala och kulturella aspekter likväl som material och människor, färdigheter och instrument/utrustning.

Genom att utmana sångare att sjunga gående, stående, sittande och sjungande i hängselar – hela tiden i interaktion med dator och varandra - har bl.a. upplevelsen av hur stark den kroppsliga förankringen av att sjunga är hos professionella sångare framträtt. 

I avhandlingen visas också hur ett psykologiskt begrepp som affordance kan användas för att belysa en konstnärlig praktik, att sjunga och komponera interaktiva musikverk, men också hur den konstnärliga praktiken kan bidra till att problematisera begreppet.

* * *

Fredag 17 november 13:00
Nathan Milsteinsalen
Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105 i Stockholm

Anna Einarsson disputerar på avhandlingen Singing the Body Electric – Understanding the role of embodiment in performing and composing interactive music

Huvudhandlerare: Professor Tom Ziemke, Linköpings universitet

Biträdande handledare: Lektor Per Mårteonson, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Opponent: Professor Dr. Sally-Jane Norman, University of Sussex, UK & Victoria University Wellington, New Zealand

Betygsnämndsledamöter: Docent Stefan Östersjö, Musikhögskolan i Malmö, docent Palle Dahlstedt, Chalmers, Göteborgs universitet och lektor Kim Hedås, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm

* * *

Anna Einarsson: Singing the Body Electric – fullständig avhandling

Anna Einarssons webbplats

Exempel ur  Anna Einarssons verk: "One Piece of a Shared Space" och "Metamorphoses" (båda 2015)


Mera information:

Anna Einarsson
anna.einarsson@kmh.se
0707-88 37 91

Anders Sjögren, prefekt
Institutionen för komposition, dirigering och musikteori
Kungl. Musikhögskolan
anders.sjogren@kmh.se
08-16 18 95


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling