2013-09-24 18:05Pressmeddelande

2,3 milj.kr. till KMH för konstnärligt forskningsprojekt

null

Vetenskapsrådet har beviljat KMH 2,3 miljoner kr till det konstnärliga forskningsprojektet "Att iscensätta barockmusik – och belysa tidlösa genusfrågor". Det är en tvärdisciplinär studie av det utforskande konstnärliga arbete som utförs av Operabyrån, en verksamhet som drivs av två före detta KMH-studenter.

Operabyrån är en verksamhet, som leds av två tidigare KMH-studenter specialiserade på barockmusik, Catalina Langborn, violin, och Christina Larsson Malmberg, sopran. De kommer att medverka som konstnärliga forskare tillsammans med Cecilia K Hultberg, forskare i musikpedagogik som även har en bakgrund som musiker. 

Projektets syfte är att undersöka samband mellan Operabyråns konstnärliga arbete på en frilansmarknad och musikernas strategier för att ta sig an genusfrågor och kommunicera detta med olika publikgrupper. Mer precist är avsikten att kartlägga utvecklingen av berättande sceniska framföranden av barockmusik som en metod för att problematisera genusfrågor som finns representerade i musiken. Syftet är också att kartlägga de väsentliga aspekterna i musikernas sätt att interagera med olika publikgrupper. 

Samarbetet sker i en metod som inspireras av den deltagande aktionsforskning som Cecilia K. Hultberg utvecklat i sina tidigare konstnärliga forskningsprojekt: Musikerna och forskaren genomför var och en individuella analyser, varefter forskarteamet tillsammans följer upp dessa gemensamt. 

Under förberedelserna av föreställningarna kommer musikerna att föra loggböcker om sina överväganden. Föreställningar, liksom viktiga delar av förberedelserna kommer också att dokumenteras på video/DV. 

Genom att musikernas och forskarens förförståelse delvis är gemensam men delvis skiljer sig åt, kan de tillsammans belysa ett område som de just för tillfället fokuserar på från olika, men närliggande positioner. Därmed kan de nå djupare än var och en skulle göra individuellt. Detta är särskilt viktigt för att greppa den outtalade, språkligt oformulerade dimensionen av konstnärlig verksamhet.

Projektet kartlägger möjligheter att genom konstnärlig verksamhet undersöka och problematisera sociala frågor som både är angelägna och tidlösa, och bidrar därigenom till ny kunskap om utforskande konstnärliga verksamhet med hög samhällelig relevans. Studien har också betydelse för metodutveckling inom konstnärlig forskning, liksom för högre musikutbildning när det gäller livslångt lärande och konstnärlig utveckling samt frilansande entreprenörskap.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling