2021-04-22 06:59Pressmeddelande

2 miljoner till nytt tvärvetenskapligt masterprogram inom musik och teknik

null

Kungl. Musikhögskolan (KMH) får drygt 2 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla en ny tvärvetenskaplig masterutbildning i musik och teknik. För att stärka kopplingen till arbetslivet och förbättra studenternas förutsättningar för att kunna vara drivande av utvecklingen inom området, utvecklas det nya konstnärliga masterprogrammet i samverkan med externa parter inom ljud- och musiktekniksektorn.

Det nya utbildningsprogrammet kommer ge studenterna en chans att verka inom många områden. En tvärvetenskaplig utbildning kommer göra studenterna attraktiva på arbetsmarknaden och ge dem bra förutsättningar för att kunna driva utvecklingen inom teknik, såväl som angränsande och helt nya områden.

– Vi har sett att musiker med en tvärvetenskaplig förståelse kan hantera både sociala och tekniska utmaningar, det gäller både i den bredare musikteknologisektorn och på ett innovativt sätt i samhället i stort, säger Henrik Frisk, professor i musik vid KMH.

– I det nya utbildningsprogrammet kommer studenter med olika bakgrund och kompetens att läsa tillsammans, vilket skapar stort mervärde. Alla är specialiserade inom sina områden och tillsammans kommer de kunna belysa frågeställningar och arbeta med utmaningar utifrån helt nya perspektiv, fortsätter Henrik Frisk.

För att få en stark förankring till näringslivet och arbeta proaktivt mot arbetsmarknaden, kommer programmet utvecklas i nära samarbete med externa parter inom området samt med KTH, Mälardalens högskola och Högskolan i Skövde. Redan 2018 startade ett projekt för konstnärliga exjobb på KMH för att stärka kopplingen till arbetslivet.

– Konstnärliga exjobb innebär att studenterna får möjlighet att genomföra sitt examensarbete i samarbete med en extern part. Där syns det tydligt att företag, organisationer och det omgivande samhället har ett stort intresse för samarbeten som är direkt kopplade till konstnärlig utbildning och forskning, säger Emilie Lidgard, koordinator för samverkan och innovation på KMH.

Målet med det nya masterprogrammet är även att skapa en kreativ miljö där utbildning, forskning och arbetsliv kan mötas. 

– En sån miljö kan ge bra förutsättningar för konstnärlig och social innovation. Det kan ge förutsättningar för att skapa nya lösningar samt ha en positiv påverkan på samhället och utveckla nya forskningsområden, säger Henrik Frisk.

Programmet beräknas vara öppet för anmälan tidigast 2023.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling