2016-04-25 14:21Nyheter

William Benckert gör musik av cellforskning

null

KMH-studenten William Benckert gestaltar single-cell-forskning i ett samarbete med SciLifeLab vid Karolinska Institutet. Hans musik kommer att spelas upp 28 april vid SciLifeLab Science Summit 2016.

KMH har under flera år samarbetat med Nobelmuseum i Stockholm i projektet Nobel Creations, där studenter från KMH och Beckmans Designhögskola fått tolka nobelprisen i design, mode och musik. Som en spinoff av detta projekt har SciLifeLab i Solna kontaktat Nobelmuseum för att beställa en musikalisk tolkning av single-cell-forskning.

Det blev William Benckert, student på Kungl. Musikhögskolans (KMH) kandidatprogram i jazz, som fick uppdraget.

Han valde att arbeta med synthar och samplingar till en komposition, som kommer att spela upp under Science Summit, ett forskarsammanträde den 28 april, där 800 specialister inom single-cell-forskning deltar.

– Låten är först ett soundscape av hur celler plockas isär och deras information tas ut, berättar William.

– Det metaforeras eller illustreras ljudmässigt i den här låten. Sedan sekvenseras cellernas DNA, och i låten sekvenseras på motsvarande sätt den musikaliska informationen och ger till slut ett fett, tungt groove.

https://youtu.be/D5_BMvUTzj0

Mera musik av William Benckert på Soundcloud

SciLifeLab Science Summit på SciLifeLabs webbplats

Mera info: William Benckert 070-941 47 49


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling