2020-05-20 10:26Nyheter

Undersökning ska visa hur körsång påverkar vår hälsa

null

Covid-19-pandemin har haft många djupgående effekter på det svenska samhället. Den plötsliga påtvingade nedstängningen av en rad aktiviteter har haft negativa konsekvenser inte minst på folkhälsan. För de tusentals svenskar som exempelvis är vana att sjunga i kör innebär den plötsliga nedstängningen av fysisk körverksamhet att flera sociala sammanhang som repetitioner och konserter har försvunnit.

Forskare från Kungl. Musikhögskolan och Karolinska Institutet har undersökt hur pandemin har påverkat svenska körsångare, deras psykiska mående, fysiska träning samt deras sociala samvaro. Genom att kartlägga hur kördeltagarna påverkats vill forskarna öka förståelsen för hur körsång påverkar oss och vår hälsa.

Tidigare studier visar att det regelbundna sjungandet ger oss hormonkickar när endorfiner och oxytocin frigörs i kroppen. Att sjunga bidrar till etablerandet och upprätthållandet av sociala kontakter samt ger oss mening och riktning i livet. Det bjuder även på oväntade estetiska upplevelser och ögonblick av flow som aktiverar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet samtidigt som hjärnan sänder ut lyckohormonet dopamin. Körsjungande engagerar också stora muskelgrupper och lär oss bukandning som i sin tur är en viktig sak i bekämpandet av skadliga effekter av stress.

De första svaren från undersökningen tyder på att körsångarna främst saknar de sociala, estetiska och flow-relaterade egenskaperna som körsång innebär. De kvinnliga deltagarna upplever generellt förlusten av det regelbundna körsjungandet starkare än männen, särskilt stor skillnad ser man när det gäller möjligheten att få uppleva flow.

Våra grannländer Norge och Danmark har valt att vara med i undersökningen och vi kommer därför att kunna publicera ytterligare en rapport där vi jämför upplevelser mellan våra nordiska länder.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling