2021-04-14 11:46Nyheter

Ridhuset vid Kungl. Musikhögskolan blir konserthall

null

Våren 2016 stod Kungl. Musikhögskolan nya campus klart. Ett nytt musikcentrum hade skapats för såväl studenter, lärare och allmänhet med ambitionen att bli en central mötesplats för musik, konstnärlig utbildning och forskning. Nu har turen kommit till huset mitt i KMH:s nya campus - det byggnadsminnesförklarade ridhuset, som väntas stå klart våren 2022

Ridhuset, som i slutet av 1800-talet var en del av förvarets ridskola, görs om till en multifunktionssal med flexibla ytor och en kapacitet upp till 300 personer. Huset ska sedan fyllas med konserter, utställningar, workshops, konferenser och installationer. Här ska även samarbeten och arrangemang med andra lärosäten, kulturinstitutioner och näringslivsföreträdare ta plats. Lokalen kommer att innehålla en serveringsdel och stor vikt läggs vid åtgärder som främjar god funktionalitet och akustik.

–Vår vision för KMH är "musik för människan och framtiden" och i denna fyller ridhuset en viktig funktion som samlingsplats med musiken i centrum. Vi ser fram emot en utvecklad samverkan med externa aktörer och gläds åt ytterligare en fantastisk lokal för KMH:s utbildning och forskning, säger Helena Wessman, rektor vid Kungl. Musikhögskolan.

Renoveringen kommer att ske varsamt, och ridhusets unika karaktär bevaras genom att lämna exteriören orörd och flera av de putsade väggarna inne i lokalen likaså.

– Vi ser fram emot att byggnaden ska kunna fyllas med människor och musik och utgöra en viktig kulturell träffpunkt för både Kungl. Musikhögskolan och Stockholm. Det känns mycket positivt att planera för en framtid där vi kan mötas och dela upplevelser på plats igen, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Renoveringen påbörjas omgående och beräknas pågå till våren 2022.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling