2014-11-18 09:51Nyheter

Öppen diskussionslunch på KMH: Integrativ musikteori – en svensk särart?

null

Välkommen till öppen diskussionslunch på Kungl. Musikhögskolan (KMH) 19/11:

Peter van Tour, doktorand i musikvetenskap vid Uppsala universitet, belyser "musikteori" som undervisningsämne utifrån sin avhandlingsstudie om historisk, praktiskt orienterad kompositionsundervisning.

Peter van Tour är född och uppvuxen i Nederländerna. Han studerade musikpedagogik, musikvetenskap och musikteori. Efter att han år 1990 flyttade till Sverige har han varit en av initiativtagarna till Gotlands Tonsättarskola där han har undervisat i kontrapunkt och gehör. I uppdrag av Kungliga Musikhögskolan skrev han år 2010 utredningen "Musikteori, en vision för ett ämnesområde i förändring."

I detta halvtimmesföredrag vill jag ställa frågan vad som menas med begreppet 'musikteori'. Hur har man i Sverige valt att handskas med ämnet från år 1959 och framåt? Hur kan svensk musikteori karakteriseras i ett internationellt perspektiv?

En svensk särart verkar vara dess integrativa hållning. Sådan integrativ musikteori har en del historiska rötter, däribland de första konservatorierna i Neapel där praktiskt grundad musikteori i form av solfeggi och partimenti utgjorde den praktiska grunden för ämnet komposition. Neapolitanerna var proffs på vad man idag kallar 'apprenticeship', en slags mästar-lärling approach. Den här typen av undervisning har starka integrativa fördelar, den utmärker sig genom en tydlig praktisk orientering (learning by doing), men den präglas allt som ofta också av en avsaknad av teoretisk och vetenskaplig reflektion.

Genom att ge en kort inblick i denna pedagogiska särart vill jag öppna för en diskussion / reflektion om den svenska integrativa särarten i teoripedagogutbildningen, i en tid då Bolognasystemet ställer moderna krav på traditionsrika utbildningar som denna.

ons 19 november kl. 12:15-c:a 13:30
Kungl. Musikhögskolan
Lidingövägen 12, Stockholm
sal A 433

www.kmh.se/seminarier


***

KMH:s diskussionsluncher är öppna seminarier, som har den opretentiösa formen av en kortare tematisk presentation och en plenumsdiskussion kring temat, alltsammans över lunch samt kaffe/te med en liten kaka på maten. Intresserade studenter, personal och externa gäster är välkomna; var och en tar med sig sin egen lunch. KMH bjuder på kaffe/te med dopp.

Diskussionsluncherna har både konstnärliga och vetenskapliga teman, och vi bjuder in både interna och externa presentatörer. Det finns också ett par återkommande teman som löper som röda trådar, däribland ”Interpretation – improvisation – komposition”.

”Musikers lärande i fokus” är ett annat återkommande tema, som passar in på många av presentationerna. I detta sammanhang står ”musiker” för alla som musicerar, oavsett ålder och nivå. Detta eftersom diskussionsluncherna sammantaget belyser både generella och olika specifika aspekter i musikaliskt lärande i eget musicerande.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling