2020-10-09 10:12Nyheter

Ministerbesök på Kungl. Musikhögskolan

null

Den 7 oktober 2020 besökte Sveriges minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans Kungl. Musikhögskolan, KMH. Hon fick träffa studenter och höra dem musicera samt möta personal och ta del av de anpassningar som gjorts med anledning av coronapandemin.

Matilda Ernkrans fick vara med om ett musikaliskt möte på KMH uppe i körsalen, där studenter bjöd på orgelspel, folkmusik och jazz vilket var mycket uppskattat.

Prorektor Johannes Landgren berättade om KMH och presenterade den nya visionen och akademicheferna svarade på ministerns frågor angående coronaanpassning i undervisningen. Efter mötet stod ett afternoon tea uppdukat, vilket gladde ministern eftersom det påminde henne om sin tid i London.

På väg genom KMH:s lokaler kunde sällskapet se de anpassningar som KMH gjort i lokalerna med hjälp av markeringar i golvet och information på skärmar.

Både de besökande och KMH:s representanter var mycket nöjda med mötet.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling