2018-06-01 09:40Nyheter

KMH-studenter ljudsätter Ljudbänken på Gustaf Adolfs torg i Stockholm

null

Fredag 1 juni kl 14 invigs Ljudbänken c/o KMH på Gustav Adolfs torg!

De fyra kompositionsstudenterna vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) Mattias Hållsten, Maria Lindström, Daniel M Karlsson och Fredrik Mathias Josefsson har komponerat varsitt verk som spelas tre veckor vardera i Ljudbänken på Gustav Adolfs Torg, mitt framför Operan.

Projektet Ljudbänken c/o KMH är ett samarbete mellan Stockholm konst och KMH genom EU-projektet EASTN-DC. Det ingår i sommarsatsningen Levande Stockholm som Trafikkontoret driver för att göra stadens offentliga rum levande, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. 

Bänken är utformad i metall och trä som kommer från almar i Humlegården. 

* * *

Verken som spelas är:

1 juni-18 juni: 

Mattias Hållsten: Tūla

Ljudverket består av syntetiskt genererade orgeltoner, som närmast ändlöst upprepar tonhöjder härledda från en harmonisk övertonsserie. Stycket har varken tydlig början eller slut. Varje lyssnare får därmed en unik upplevelse.

Mattias Hållsten är tonsättare och ljudkonstnär som vanligtvis jobbar med syntetiskt genererat ljudmaterial. Han studerar för närvarande elektroakustisk komposition på Kungl. Musikhögskolan och har både jobbat inom traditionella konsertförhållanden och med installationer och performance. 

Mattias Hållsten på Soundcloud

* * * 

19 juni-6 juli: 

Maria Lindström: The Inner Square

Musiken i verket syftar till att flytta fokus från de större historiska händelserna till de enskilda människornas berättelse. Gustav Adolfs Torg ligger mellan Stockholms kändaste byggnader: Kungliga Operan, Kungliga Slottet och Sveriges Riksdag. På dessa institutioner har historiska händelser utspelat sig. Byggnaderna är en viktig del av stadsbilden och de påverkar torgets atmosfär. Torget har dock genom århundraden även varit en plats för människan som individ. I ljudverket får dessa röster berätta sin historia.

Maria Lindström är kompositör och musiker. Hon har bakgrund som folkmusikviolinist och kombinerar element från traditionell folkmusik med elektroakustisk musik i sina kompositioner. Hennes verk har framförts på bland annat Dalarnas Museum, Konserthuset i Stockholm, Førdefestivalen och London Filmfestival. Hon är en av drivkrafterna bakom plattformen Ättiksfabriken Art Space i Falun. Mer på: 

Maria Lundström på Soundcloud

Ättiksfabriken på Tumblr

* * *

7 juli-24 juli: 

Daniel M Karlsson: The Built Environment

Verket var ursprungligen skapat för Oyster 2017 – ett seminarium för landskapsarkitektur som undersöker förhållandet mellan natur och mänsklighet utifrån filosofiskt, antropologiskt och praktiskt perspektiv. Människans påverkan på jordens geologi och ekosystem är så global att den nuvarande geologiska epoken föreslås kallas för antropocen, ”människans tidsålder”. Våra handlingar har konsekvenser och genererar många frågor. Är naturen verkligen ”natur” om den är konstgjord? Vad är naturen i ett urbant samhälle? Vilka konsekvenser får naturens försvinnande från människans livsmiljö?

Daniel M Karlsson är tonsättare och musiker, inriktad på textur och klangfärg. Han arbetar huvudsakligen med algoritmisk komposition.

Daniel M Karlssons webbplats

* * *

25 juli-10 augusti

Fredrik Mathias Josefson: What Word Can I Say To Convince You That All My Happiness Is In Loving You? 

Fredrik Mathias Josefson har under flera år rört sig i gränslandet mellan ljudkonst och elektroakustiska kompositioner och ifrågasatt begrepp som installation och komposition. Högtalarelementen gör att luften vibrerar och når öronen som ljud. I detta verk har vibrationerna förskjutits från luften till objekten, från det immateriella till det materiella. Verket manifesteras som ett klipp i ett narrativ. Tiden är frusen, men ingenting är stilla – allting vibrerar.

Fredrik Mathias Josefson är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Tekniska Högskolan och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Han är medlem i Fylkingen och aktiv på Elektronmusikstudion (EMS). Han är engagerad i de internationella experimentella och elektroakustiska musik- och konstscenerna. Hans arbete omfattar digitala och analoga medier. Han bor och arbetar i Stockholm och Hamburg.

Fredrik Mathias Josefsons webbplats

* * *

Mer info:

Kim Hedås
lektor i komposition, handledare
kim.hedas@kmh.se
Tel. 073-600 10 59

Frida Cornell
curator och projektledare
Stockholm Konst
frida.cornell@stockholm.se
Tel. 08-508 313 36

www.stockholmkonst.se

EU-projektet EASTN-DC på KMH:s webbplats

Ljudbänken har tidigare är ett ambulerande konstprojekt som tidigare visats bl. a. i Tensta. Foto: Mattias Ek.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling