2015-01-21 13:45Nyheter

Kan konstnärliga gestaltningar förklara ett Nobelpris? Två programkvällar på Nobelmuseet

null

Kan konstnärliga gestaltningar förklara ett Nobelpris?

Utställningen Nobel Creations handlar om 2014 års Nobelpris med både beskrivande och tolkande element. Med hjälp av mode, musik och design har studenter från Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan skapat fria tolkningar av årets Nobelpris. Verken är skapelser inspirerade av de upptäckter och prestationer som gjorts av årets pristagare i fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi.

I anslutning till utställningen arrangeras två programkvällar.

Tisdag 3 februari kl. 18.00–19.00
Musikgestaltningar av Nobelpris

Hur kan ett musikverk skapas utifrån till exempel Patrick Modianos litteratur eller upptäckten av människans lokalsinne? Hur ser den kreativa processen ut från idé till resultat? Musikstudenter från Kungl. Musikhögskolan (KMH) samtalar om hur musik kan skapas med inspiration utifrån Nobelpriset.

Tisdag 10 februari kl. 18.00–19.00
Konstnärliga gestaltningar av Nobelpris

Hur kan en modekreation eller ett designobjekt skapas utifrån till exempel Jean Tiroles teori om reglering av marknader eller LED-lampan? Hur ser den kreativa processen ut från idé till resultat? Mode- och formstudenter från Beckmans Designhögskola samtalar om hur konstnärliga tolkningar kan skapas med inspiration från Nobelpriset.

Fri entré, boka plats på: 08-534 818 eller bokning@nobelmuseum.se

Utställningen Nobel Creations pågår till 1 mars på Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm

http://www.nobelmuseum.se/sv/utstallningar/nobel-creations

www.kmh.se/nobel-creations


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling