2015-04-23 10:49Nyheter

Ioannis får sitt kandidatarbete publicerat i internationell tidskrift

null

Den klassiske gitarristen och tidigare KMH-studenten Ioannis Theodoridis har fått sitt examensarbete från kandidatprogrammet på KMH publicerat i den ansedda Lennox Berkeley Society Journal i England.

Ioannis Theodoridis gick förra våren ut kandidatprogrammet i klassisk gitarr, med Peter Berlind Carlson som huvudlärare. Sitt självständiga arbete (examensarbete) ägnade han åt närstudier av "Theme and Variations for guitar, op. 77" av den brittiske tonsättaren Sir Lennox Berkeley (1903-1989).

Examensarbetet bestod som brukligt både av en konsert och ett skriftligt arbete – det senare i form av en analys och beskrivning av bakgrunden till verket. Den väckte uppmärksamhet och intresse hos The Lennox Berkeley Society, som nu alltså har publicerat arbetet i sin årsskrift.

Lennox Berkeley räknas som en av de viktigare brittiska tonsättarna under 1900-talet. Han studerade i Paris för Nadia Boulanger och Maurice Ravel, och hans musik – som spänner över de flesta genrer från opera och kyrkomusik till symfonier och kammarmusik – har också bitvis tydligt franskpåverkade drag.

Berkeley samarbetade ofta med Benjamin Britten, var professor i komposition vid Royal Academy of Music i London och var också ledare för upphovsrättsorganisationen Performing Rights Society.

Ioannis Theodoridis är född i Sverige och studerar för närvarande klassisk gitarr på masternivå vid Royal College of Music i London.

Handledare för examensarbetet var Ralf Sandberg och examinator Peter Berlind Carlson.

www.lennoxberkeley.org.uk/downloads/theodoridis-essay.pdf

Kandidatarbetet i DiVA:
http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:730345

Ioannis Theodoridis hemsida:
www.ioannistheodoridis.com


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling