2014-04-02 10:25Nyheter

Ingemar Gabrielsson har avlidit

null

Ingemar Gabrielsson, organist, musikadministratör, pedagog, professor och rektor för Kungl. Musikhögskolan (KMH) 1969-1987, har avlidit i en ålder av 93 år.

Ingemar Gabrielsson började som student på KMH 1943 och arbetade därefter som musiklärare i skolväsendet under de kommande 10 åren. Vidare arbetade han som musikinspektör vid Stockholms skoldirektion 1956-1968. Gabrielsson erhöll professors titel 1969.

Ingemar Gabrielsson invaldes 1966 som ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien, där han var vice preses 1983-1991. Han anlitades under sin långa gärning ofta som expert i kommunala och statliga utredningar inom musikområdet.

Många förknippar honom med hans musikpedagogiska roll genom hans mångåriga arbete inom skolradion och genom utgivning av läroböcker för grund- och gymnasieskolan – däribland böckerna "1-klang", "2-klang" och "3-klang", som använts av flera generationers elever och musiklärare.

Hans främsta förtjänst ligger dock inom det musikadministrativa området genom hans omfattande engagemang i den pedagogiska och organisatoriska uppbyggnaden av Stockholms kommunala musikskola.  

Gabrielssons tid som rektor för KMH präglades av en modernisering och införandet av effektiva studieadministrativa rutiner.

Under hans ämbetsperiod fick KMH status som en självständig högskola under dåvarande UHÄ (och skiljdes därmed från Kungl. Musikaliska Akademien, som tjänat som styrelse sedan historik tid).

Gabrielsson var en ivrig tillskyndare av studentinflytande och nya samverkansformer. Han medverkade även i de statliga s.k. OMUS-utredningarna, vilka bl.a. ledde till att de dåvarande musikkonservatorierna i Göteborg och Malmö blev musikhögskolor samt att statliga musiklärarutbildningar inrättades i Ingesund, Piteå och Örebro. Samarbetet mellan musikhögskolorna med andra aktörer inom musik- och utbildningssektorn låg honom varmt om hjärtat.


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling