2017-06-07 07:30Nyheter

Göran Fant har gått bort

null

En av de verkligt geniala pedagogerna har gått bort.

Göran Fant, musik- och litteraturvetare, mångårig lärare vid Kristofferskolan, knöts till Edsbergs Musikinstitut 1992 som en del i det världsunika konceptet att knyta samman den musikteoretiska utbildningen med undervisningen i praktiskt musicerande, särskilt i kammarmusiken.

Görans bidrag blev att levandegöra sambanden mellan de olika kulturimpulserna (inom filosofi, litteratur, konst, musik och andra samhällsfenomen) i föreläsningar inför alla studenter. Dessa stunder var många gånger oförglömliga för oss som lyssnade (även lärare smög sig stundom in för inspiration).

Göran kunde med skarpa iakttagelser, hisnande paralleller, yviga gester och en stor portion humor få musikhistorien att ta plats i rummet här och nu. En sådan föreläsning efterlämnade inte bara en rad intellektuella erfarenheter och utmaningar, utan även en stark upplevelse, ja rentav en smak på tungan.

Under ett antal år fick även studenter på KMH, Valhallavägen ta del av Görans föreläsningar. Läser man reaktioner på dödsfallet på sociala medier förstår man hur mötet med Göran Fant förändrat många människors liv.

Göran Fant blev 78 år gammal och var in i det sista verksam som lärare i musikhistoria vid Institutionen för klassisk musik/Edsbergs slott.

Mats Zetterqvist
professor i kammarmusik

Institutionen för klassisk musik/Edsbergs slott


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling