2014-04-04 13:38Nyheter

Filmmusik, kulning eller musik och hälsa: sök fristående kurser på KMH senast 15/4!

null

Filmmusikens grunder, Instrumentalmetodik, Kulning, Musik och hälsa... – det är bara ett axplock bland de fristående kurser som du kan söka på Kungl. Musikhögskolan senast 15 april.

Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval och eller/ särskilda antagningsprov kan förekomma.

Här är hela listan:

European Master Classes and Orchestra 1-3, vardera 7,5 hp (för dessa tre kurser sista anmälningsdag 26/5, i samarbete med Aurora Chamber Music)

Filmmusikens grunder 5 hp

Folkmusikensemble 5 hp

Folksångensemble 5 hp

Grundläggande musiklära i teori och praktik 15 hp

Handledarutbildning för musiklärare 7,5 hp

Instrumentalmetodik 10 hp

Körmetodik 1,5 hp

Kulning 5 hp

Kungl. Musikhögskolans kammarkör 1-5, vardera 5 hp

Musik och hälsa 30 hp

Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet 15 hp

Musikpedagogiskt arbete – studier av musikalisk kunskapsbildning och lärande 5 hp

Musikproduktion, grundkurs 7,5 hp

Musikteorimetodik 1, 5 hp

Rytmik och instrument 1, 5 hp

Rytmik – Musik – Metodik steg 1, 10 hp

Sångmetodik 1, 10 hp

Sångmetodik, fördjupning 10 hp

Teoretiska perspektiv inom musikpedagogik 15 hp

Vetenskapsteori och metod 15 hp

Webbproduktion 5 hp

Se vidare www.kmh.se/fristående-kurser


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling