2014-03-31 14:29Nyheter

Edsbergspianister på gästspel i Milano

null

Fyra pianister från KMH:s utbildningar vid Edsbergs slott, Daniel Hormazabal Cortés, David Huang, Christopher Hästbacka och Thomas Rudberg spelade den 24 mars i Auditorium Gaber, Milano. 

Arrangör var La Societa dei Concerti och konserten en del i ett pågående utbyte mellan Edsberg och Accademia Santa Cecilia, Bergamo. 

I serien "Incontri Musicali" (musikaliska möten) som är en av de viktigaste scenerna för unga solister i norra Italien framfördes ett program med svensk och rysk musik. På programmet stod verk av Wilhelm Stenhammar, Hans Eklund och Mikael Edlund samt pianosonater av Prokofjev, Skrjabin, Rachmaninov och Medtner. 

Konserten uppmärksammades i flera dagstidningar och gästspelet från "dal Royal College of Music di Stoccolma" besöktes av en stor och entusiastisk publik.

Mats Widlund
professor i piano
studierektor vid Institutionen för klassisk musik
mats.widlund@kmh.se


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling