2016-04-14 12:44Nyheter

Ämneslärarprogram, kompletterande pedagogisk utbildning eller fristående kurser? Anmäl dig senast 15 april!

null

Snart stänger anmälan: missa inte den historiska chansen att vara med i den första årskullen på Kungl. Musikhögskolans nya campus!

Fredag 15 april är sista chansen att anmäla dig till KMH:s ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan och studiestart hösten 2016.

Fredag 15 april är även sista dagen för anmälan till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), för dig som arbetar som lärare men saknar lärarexamen

Fredag 15 april stänger också anmälan för nästa omgång av KMH:s kortare fristående kurser: ett brett utbud där du kan välja mellan bland annat grundläggande musiklära, folksångensemble, körmetodik eller rytmik och instrument.

Läs mera på www.kmh.se/utbildning.

Välkommen med din anmälan!  


Om Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH utbildar cirka 1300 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.


Kontaktpersoner

Emilie Lidgard
Koordinator för samverkan och innovation
Emilie Lidgard
Henrik Frisk
Prorektor på KMH och professor i musik
Henrik Frisk
Johannes Landgren
Tf. Rektor/Vice Chancellor
Johannes Landgren
Per Sjöberg
Konsert- och eventproducent
Per Sjöberg
Lektor i arbetsplatsförlagt lärande
Anna Backman Bister
Sven Ahlbäck
Professor i svensk folkmusik
Sven Ahlbäck
Eva Bojner Horwitz
Professor i musik och hälsa
Eva Bojner Horwitz
Ida Petri Kinner
Digital kommunikatör
Ida Petri Kinner
Marie Halling
Chef för samverkansavdelningen
Marie Halling