2022-06-15 04:00Pressmeddelande

Värna den konstnärliga friheten!

Sofia de la Fuente, Konsthantverkare och bildkonstnär, styrelseledamot i Konstnärernas Riksorganisation och talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Blekinge län. Foto: Jann Lipka

Yttrandefriheten är en grundbult i vårt demokratiska samhälle som är fastlagd i våra grundlagar, till exempel i yttrandefrihetsgrundlagen som bland annat har till ändamål är att säkra ett fritt konstnärligt skapande. Politiken kan besluta om kulturpolitikens inriktning och bidra till att finansiera kulturlivet, men ska däremot inte lägga sig i konstens innehåll. Den principen kallas för armlängds avstånd. Och den måste försvaras!

Garantera armlängds avstånd mellan konstens innehåll och politiken. Vi ser tyvärr att allt fler politiker börjat uttala sig om eller kräver att få besluta om konstens innehåll. Det strider mot grundlagskraven. Att yttrandefriheten upprätthålls är avgörande för ett demokratiskt samhälle. Därför måste också den konstnärliga friheten garanteras på statlig såväl som regional och kommunal nivå.

Ge skydd till konstnärer på flykt. I många länder är yttrandefriheten begränsad och många konstnärer utsatta för förföljelse. Fristadssystemet ger konstnärer säkerhet och möjlighet att vara fortsatt verksamma. Vi vill att fristadssystemet utvecklas och att fler regioner och kommuner ansluter sig till det.

***

Inför riksdagsvalet 2022 genomför vi i Konstnärernas Riksorganisation kampanjen ”Så stärker vi bild- och formkonstnärerna” med våra förslag för hur bild- och formkonstnärernas villkor kan förbättras. Här presenterar Sofia de la Fuente, som är bildkonstnär och konsthantverkare, ledamot av Konstnärernas Riksorganisations riksstyrelse och vår talesperson i Blekinge län, våra ståndpunkter rörande konstnärlig frihet och armslängds avstånd.

***

Läs mer om kampanjen
https://val2022.kro.se

Stöd kampanjen med din underskrift!
https://val2022.kro.se/skriv-under/

Porträttfoto: Jann LipkaOm Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder drygt 3400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.


Kontaktpersoner

Jon Brunberg
Kulturpolitisk strateg och pressansvarig
Jon Brunberg
Sara Edström
ordförande i Konstnärernas Riksorganisation
Sara Edström