2022-06-03 04:00Pressmeddelande

Konst och konstnärer ska finnas i hela landet

Alla invånare i landet ska ha tillgång till professionell bild- och formkonst. Idag är så inte fallet. Dessutom är villkoren för att verka som yrkesverksam bild- och formkonstnär olika beroende på var i landet konstnären bor. Dessa skillnader vill vi ändra på.

Utveckla och stärk kultursamverkansmodellen. Sedan 2010 går den statliga finansieringen av kulturverksamheter i regionerna via den så kallade ”kultursamverkansmodellen”. Även om professionell bild- och formverksamhet sedan 2018 är en del av kultursamverkansmodellen och att regionerna därmed har ansvar för att tillgodose professionell bild- och formkonst av hög kvalitet till invånarna så ser vi att många regioner inte lever upp till det kravet. Vi vill se kraftfulla åtgärder för att ändra på det.

Ge kommunerna förutsättningar att bedriva professionell bild- och formverksamhet. Kommunerna och det ideella konstlivet står för merparten av utställningsmöjligheterna i landet men har varken tillräckliga resurser för att producera utställningar eller betala skäliga ersättningar till utställande konstnärer. Det leder till att konstnärer arbetar gratis åt offentligfinansierade utställningsarrangörer vilket är oacceptabelt. Kommunerna måste få bättre förutsättningar att bedriva professionell bild- och formverksamhet.

Stärk infrastrukturen för konstnärlig produktion och visning. För att konstnärer ska kunna bo och vara verksamma i hela landet krävs att det finns tillgång till ateljéer och kollektivverkstäder där konsten kan produceras och utställningsrum där den kan visas. Ett sätt att bidra till ett levande lokalt kulturliv är att ge riktade näringsbidrag eller verksamhetsstöd för att underlätta etablering av kulturarbetare i regioner och kommuner.

Skapa fler utställningstillfällen. Möjligheten att få ställa ut sin konst är av yttersta vikt för konstnärer. Genom att stötta lokala ideella och privata arrangörer och skapa fler regionala och kommunala utställningsrum så kan regioner och kommuner stimulera den lokala besöksnäringen och det lokala kulturlivet.

** Inför riksdagsvalet 2022 genomför vi i Konstnärernas Riksorganisation kampanjen ”Så stärker vi bild- och formkonstnärerna” med våra förslag för hur bild- och formkonstnärernas villkor kan förbättras.

Läs mer om kampanjen
https://val2022.kro.se

Stöd kampanjen med din underskrift!
https://val2022.kro.se/skriv-under/

Porträttfoto: Jann Lipka


Om Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.


Kontaktpersoner

Eva Månsson
verksamhetschef
Eva Månsson
Jon Brunberg
Kulturpolitisk strateg och pressansvarig
Jon Brunberg
Sara Edström
ordförande i Konstnärernas Riksorganisation
Sara Edström