2020-09-21 12:32Pressmeddelande

KI Innovations inkubatorbolag Cartana förvärvas för 425 miljoner kronor.

KI Innovations inkubatorbolag Cartana på KI Campus Solna.Team CARTANA

KI Innovations inkubatorbolag Cartana förvärvas för 425 miljoner kronor.

 

Efter ett år i KI Innovations START-program och två år i inkubatorprogrammet DRIVE förvärvas det svenska KI baserade bolaget Cartana av det amerikanska biotechföretaget 10x Genomics.

- En stor del av vår framgångssaga med Cartana har vi att tacka det fantastiska nätverk som vi kunde utnyttja här på Karolinska Institutet via dess innovationssystemet. Utan allt stöd, uppmuntran och nätverk som vi fått via innovationssystemet i START och genom inkubatorprogrammet DRIVE hade det varit svårt att ta Cartana dit det är idag och göra det attraktivt för life science-industrin, säger Malte Kühnemund, grundare och vice vd för Cartana.

Cartanas reagenser för gensekvensering direkt i hela vävnadsprover är ett resultat av över tio års forskning. Teknologin ger information både om enskilda hjärncellers typ och funktion och om deras lokalisering i förhållande till varandra. Detta är värdefullt för att förstå samspelet mellan celler och hur den omkringliggande miljön påverkas och bidrar till olika sjukdomstillstånd.

- KI Innovations är mycket glada över att ha fått följa den fantastiska resa som Cartana har gjort. Det är extra roligt att vi har kunnat stötta dem hela vägen från idé till exit och slutligen ut i världen. Detta visar värdet av det sömlösa innovationssystem som vi erbjuder på KI Innovations säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations

- Det finns en uppsjö av bra forskning som kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård i samhället. Cartana är ett bra exempel på hur värdefullt det är att nyttiggöra sina forskningsresultat så att de kan komma samhälle och patienter till gagn, fortsätter Lilian.

 

Cartana grundades av en grupp forskare från Stockholms universitet och Karolinska Institutet, inklusive Mats Nilsson, Professor vid Science for Life Laboratory – analyspionjären inom in situ-sekvensering. Bolagets produkter inom neurologi och onkologi används vid forskning inom såväl industri som akademi. Cartana-teamet kommer nu att ingå i 10x Genomics svenska forskningscenter som startades i samband med det tidigare förvärvet av det svenska bolaget Spatial Trancriptomics 2018.

 

- Vi är extra glada över att Cartana kommer att stanna kvar i Stockholm då det är väldigt vanligt att svenska bolag köps upp av utländska aktörer och då tar teknologin med sig ut ur landet. Det är även viktigt för svensk life science i stort, säger Lilian Wikström.

 

För mer information kontakta;

Malte Kühnemund: malte@cartana.se

Lilian Wikström: lilian.wikstrom@kiinnovations.seOm KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.