2019-01-30 08:12Pressmeddelande

KI Innovations välkomnar fyra nya bolag till inkubatorprogrammet DRIVE.

Välkommen till KI Innovations Välkommen till KI Innovations

Efter gediget arbete och fokuserade insatser under 2018 har KI Innovations inkubator kommit igång på bästa möjliga sätt med ett värdeerbjudande och ett fullspäckat program för de medverkande bolagen. Nu välkommans ytterligare fyra bolag till inkubatorn.

KI Innovations har arbetat hårt med att stärka verksamheten och bygga upp ett högkvalitativt inkubatorprogram inom life science under 2018. Nu ser vi fram emot att kunna accelerera utvecklingen och skapa värde för patienter och samhälle genom att ta in fyra nya lysande affärsidéer och hjälpa dem vidare på sin resa mot unika affärsmöjligheter.

Bland de 14 bolag som redan är en del av KI Innovations inkubatorprogram hittar vi till exempel Medituner en teknologi för monitorering och egenvård för patienter med svår astma, och Heartrunner Sweden med livräddarappen SMSLivräddare. Till dessa kan vi nu med glädje lägga till bland annat en app som främjar hälsan, en sammarbetsplattform som bidrar till en effektivare och mer preciserad diagnostik för radiologer och ett bolag som arbetar med ett nytt läkemedel mot kardiologisk indikation.

De fyra nya bolagen som antagits är:

AnaCardio AB har testat ett endogent peptidhormon som har visat en dramatisk förbättring av utgången efter en hjärtsvikt utan negativ effekt. Detta potentiella läkemedel kommer att förbättra såväl symtom som överlevnad vid hjärtsvikt.  

Phoodster AB är ett företagshälsoprogram, Holistal, som erbjuder anställda möjligheten att förbättra sin hälsa och sin energi. Utformad av vårdpersonal, möjliggör Holistals mobila hälsoverktyg förbättrade kostvanor och livsstilsvanor.

Collective Minds Radiology AB är en online plattform för radiologer för att dela data och expertis för att gemensamt skapa diagnos kring avbildningsfynd och på så sätt lära sig av andra.

Cartana AB är ett svenskt bioteknikföretag som kartlägger genuttryck i hjärnvävnaden via In Situ Sequencing (ISS), den 4: e generationen av sekvenseringsteknik.

-Vi är både stolta och glada över att få välkomna våra nya bolag till KI Innovations. De går helt i linje med den typ av nytänkande, kreativ och värdeskapande verksamhet som vi vill stödja och hjälpa vidare mot marknad, säger Christian Krog-Jensen, ansvarig för inkubatorprogrammet DRIVE på KI Innovations.

Inkubatorn stöttar uppstartsbolag inom life science i en inkubatorprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildning och utveckling. Som en del av processen erbjuds även kontaktförmedling mellan bland annat entreprenörer och experter, investerare och forskare.

   

För mer information om DRIVE:

Christina Krog-Jensen, ansvarig för inkubatorn DRIVE

E-post: christian.krog-jensen@kiinnovations.se


Om KI Innovations

KI Innovations är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström