2020-04-27 06:50Pressmeddelande

Akademiska Hus öppnar co-working på Campus Solna  

AWL Innomedicum, Campus SolnaAWL Innomedicum, Campus Solna

Tillsammans med Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations) och Karolinska Holding slår Akademiska Hus upp portarna till en ny co-workingmiljö som fått namnet A Working Lab Innomedicum. Byggnaden blir en central mötesplats för innovation inom life science där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla mitt på Campus Solna.

A Working Lab Innomedicum på Nanna Svartz väg 4 i Solna innehåller flexibla arbetsplatser, privata kontor, labb, mötesrum, makerspace och evenemangsutrymmen för  verksamheter som vill bidra till en bättre hälsa för alla. Genom att forskare, studenter och företag delar på ytorna fungerar de nära 5 000 kvadratmeter stora lokalerna som en viktig bro mellan forskning och näringsliv där unika möjligheter för samarbeten, tillväxt och utveckling kan uppstå.   

– Det har länge funnits en efterfrågan på mindre kontors- och laboratorielokaler där man kan mötas i nya, flexibla former – både från företag som redan är etablerade på området och andra som vill söka sig hit för att ha närhet till Karolinska Institutet och andra life science-företag. I campusnära miljöer som A Working Lab Innomedicum ger vi det fysiska mötet en revansch, och får människor att växa och bli mer innovativa, effektiva och inspirerade tillsammans, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus. 

Intresset är stort
A Working Lab Innomedicum öppnar i maj, när lokalerna är färdigbyggda. Men redan nu är intresset för att hyra co-workingplatser mycket stort. Totalt flyttar 60 nya medlemmar in i miljöerna i samband med öppnandet. Att det också finns möjlighet att hyra labb har visat sig vara mycket attraktivt för mindre företag. Genom att dela på laboratorielokaler och instrument på samma sätt som kontorsytan i co-workingdelen öppnas helt nya möjligheter även för fler i branschen. Företagen får tillgång till miljöer anpassade utifrån sina behov och kan hålla nere kostnaderna.    

Tillsammans med KI Holding och KI Innovations, som också är medskapare och finns fysiskt i byggnaden, blir A Working Lab Innomedicum en helt ny mötesplats och community för innovation inom life science i Sverige.  

– Mixen av innovationskontor, inkubator, forskare, studenter och bolag gör oss till en unik life science-hub. Genom att erbjuda både kontor och labblokaler kan verksamheterna växa och utvecklas. Vi hoppas att A Working Lab Innomedicum kan komma att bli ett viktigt innovationscentrum inom medicin och livsvetenskaper, säger Lillian Wikström, vd för KI Innovations. 

-  A Working Lab – Innomedicum blir en helt ny plattform för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi ser det här som ett nyckelprojekt för utvecklingen av hela Campus Solna, vilket också skapar stort värde för Karolinska Institutet, säger Hans Möller, CEO vid KI Holding.  

Om A Working Lab – ett nationellt koncept  
A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. Genom detta tjänsteerbjudande skapas förutsättningar förhelt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler. Det pågår just nu ett flertal initiativ runt om i landet, som är i olika skeden och som utvecklas på olika sätt. Under hösten 2019 öppnade A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg. I mars i år öppnade A Working Lab Universum i Umeå.   
  

Ett medlemskap ger tillgång till samtliga A Working Lab över hela landet. Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Stockholm.   

Om Campus Solna  
Campus Solna är en viktig del av det regionala life science-klustret och den framväxande Hagastaden, som kommer att binda ihop Stockholm och Solna och skapa en levande stadsdel och forskningsmiljö. När Hagastaden står klar ska här finnas över 6 000 nya bostäder och cirka 50 000 arbetsplatser. Solnavägen, som länkar samman campus på ena sidan med universitetssjukhuset på andra sidan, är under omvandling till stadsgata då vägen inte längre är huvudled för farligt gods. Det möjliggör ny blandad stadsbebyggelse längs vägen i Campus Solnas närhet. Även kollektivtrafiken i området är under utbyggnad. Citybanan, med station vid Odenplan, invigdes 2017. En ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden med station i Hagastaden och med en av uppgångarna vid KI, är beslutad och preliminärt klar 2024.  

Besök A Working Lab på: https://www.aworkinglab.se  

Högupplöst skiss på Innomedicum finns att ladda ner här:

http://mynewsdesk.com/se/pressroom/akademiska_hus_ab    
  
För mer information:  
Ulf Däversjö, direktör Innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus  
Tel: 0725-44 24 17  
E-post: ulf.daversjo@akademiskahus.se  

  
Malin Ferm, presschef Akademiska Hus  
Tel: 0706-16 24 18  
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se  

Lilian Wikström, vd KI Innovations  
Tel: 0704-53 31 17  
E-post: lilian.wikstrom@kiinnovations.se 

Hans Möller, CEO KI Holding
Tel: 0739- 17 29 47
E-post: hans.moller@kiholding.se

 

  

 


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.