2018-12-20 13:11Nyheter

Nyhetsbrev nr 6, 2018, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

FÖRPACKNINGEN AVGÖR OM JULEN ÅTERVINNS PÅ RÄTT SÄTT
Ska plastkorken på mjölkförpackningen sitta kvar eller rivas loss innan källsortering? Och hur är det med gröttuben, ska man skölja bort grötrester innan sortering? I jultider ökar mängden hushållssopor, men att återvinna upplevs ofta som kladdigt, tidskrävande och komplicerat. Det visar en ny studie av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Läs mer.

FRI SOM EN FÅGEL – NY FORSKNINGSRAPPORT OM ÅTERPROFESSIONALISERING INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN
I flera år har sättet att styra den offentliga sektorn i Sverige kritiserats alltmer. Inflytandet från New Public Management (NPM) har lett till inslag av detaljstyrning och kontroll. Medarbetarnas professionella kompetens riskerar därmed att inte tas tillvara. Bland andra Tillitsdelegationen konstaterar att tjänsterna inom välfärden skulle kunna utvecklas bättre om medarbetarna ges större handlingsutrymme. Forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, har tillsammans med Försäkringskassan arbetat med ett projekt om återprofessionalisering i verksamheten. Läs mer.

WALLANDERSTIPENDIUM TILL KAISA KOSKELA-HUOTARI
Den 3 november beslutade Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse att tilldela 20 nya doktorer Wallanderstipendiet för deras framstående avhandlingar. Bland dessa finns Kaisa Koskela-Huotari, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Läs mer.

PER KRISTENSSON OCH MARGARETA FRIMAN INSPIRERADE PÅ HANDELSHÖGSKOLANS SUSTAINABILIY DAY
Den 3 december arrangerade Handelshögskolan vid Karlstads universitet årets Sustainability Day, en hållbarhetsdag för studenter och allmänhet. På plats fanns forskarna Per Kristensson och Margareta Friman från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, för att berätta om sin forskning med koppling till de globala målen och Agenda 2030. Läs mer.

VÄLFÄRDSFRÅGOR UR ANVÄNDARENS PERSPEKTIV PÅ SERVICE CONVENTION SWEDEN 2018
Hur kan vi skapa ett hållbart samhälle? För vem finns vi till för och hur kan vi göra livet bättre för dem? Vem eller vad har vi förtroende för? Detta var några frågor som lyftes på Service Convention Sweden 2018, en konferens med fokus på framtidens välfärdssamhälle. Läs mer.

KURSER FÖR YRKESVERKSAMMA: TJÄNSTEFIERING OCH IDEA MANAGEMENT 
Under våren 2019 startar kurserna "Tjänstefiering" och "Idea Management", två nätbaserade kurser på avancerad nivå som riktar sig till yrkesverksamma. Kurserna har ett flexibelt upplägg och ges både som poänggivande kurs (6hp) eller icke-poänggivande kurs. Läs mer om våra kurser och hur du ansöker här: 

JULHÄLSNING FRÅN CTF:S FÖRESTÅNDARE 
Julhelgen närmar sig och forskaråret är snart till ända. När jag nu ser tillbaka på 2018 så känner jag stolthet. Läs mer.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar 
Per Kristensson och kollegor på CTF 

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte få fler nyhetsbrev kan du avregistrera dig här: https://www.kau.se/ctf/nyhetsbrev


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.