2018-11-06 10:01Nyheter

Nyhetsbrev nr 5, 2018, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

MOD, SAMVERKAN OCH DIGITALISERING I FOKUS PÅ SERVICE CONVENTION SWEDEN 2018
Förändringsarbete, verksamhetsutveckling och digitalisering genom samverkan och med användaren i fokus. Det är exempel på vad den fjärde upplagan av Service Convention Sweden kommer att handla om. Vill du få ny kunskap, ta del av goda exempel och inspireras i ditt arbete med att bidra till en positiv utveckling av vårt välfärdssamhälle? Varmt välkommen till Karlstad CCC den 28-29 november! Läs mer.

HALLÅ DÄR PER SKÅLEN, PROFESSOR I FÖRETAGSEKONOMI...
...vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Du är en av talarna på Service Convention Sweden 2018 som hålls den 28-29 november på Karlstad CCC, vad ska du prata om? Läs mer.

”MAN MÅSTE VARA FRISK FÖR ATT VARA SJUK”
Sjukförsäkringen är ett av fundamenten i den svenska välfärden, då människor ska känna trygghet när de blir sjukskrivna och inte får lön från sin arbetsgivare. Men för den som är sjuk idag gäller det att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Sjukskrivna medborgare måste arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och tillgång till försäkringen. Det menar Johan Kaluza, i sin avhandling ”Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati”. Läs mer.

DIGITAL METOD SKA GÖRA DET LÄTTARE ATT UTVECKLA NYA VÅRDTJÄNSTER
Kan digitala metoder underlätta för vårdpersonal och patienter att tillsammans skapa nya vårdtjänster? Det ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöka i ett nytt forskningsprojekt. Tillsammans med Landstinget i Värmland och CGI ska de utveckla och testa en digital metod för patientinvolvering i vården. Projektet ska pågå i två år och finanserias av Vinnova. Läs mer.

NYTT FORSKNINGSPROJEKT OM MAKT OCH GENUS I MÖTET MELLAN KUND OCH SERVICEANSTÄLLD
Anna Fyrberg Yngfalk och Markus Fellesson vid CTF har tilldelats drygt 2,5 miljoner kronor för projektet ”Kunder med ”förmåner” - #MeToo, makt och genus i kundinteraktivt tjänstearbete”. Forskningsprojektet handlar om att skapa mer kunskap om arbetsmiljön i serviceorganisationer genom att fokusera på kunders sexuella trakasserier, som är både mer omfattande och frekventa inom service och handel jämfört med andra branscher. Läs mer.

NYA FLEXIBLA SPETSUTBILDNINGAR BIDRAR TILL LIVSLÅNGT LÄRANDE
Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation. Läs mer.

FORSKARE EFTERLYSER SAMSYN INOM LIVSMEDELSBRANSCHEN
En ny studie av forskare vid Karlstads universitet och Lunds universitet visar att det finns både brister och utvecklingspotential inom livsmedelsbranschen när det gäller klimatpåverkan. För att fortsätta minska branschens klimatpåverkan ytterligare är en ökad systemsyn på livsmedel, distribution och förpackningar tillsammans med bättre insikter om konsumentbeteenden nödvändigt menar forskarna. Läs mer.

NY DOKTORAND I FÖRETAGSEKONOMI
Andrey Abadzhiev är ny doktorand i företagsekonomi vid CTF. Han påbörjade sina doktorandstudier i juni 2018 och är knuten till ett projekt inom skogsbaserad biokemi. Läs mer.

SERVICE-DOMINANT LOGIC DAGAR PÅ CTF
I mitten av oktober bjöd CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till två dagar på temat Service-Dominant Logic. I programmet medverkade bland annat Stephen L. Vargo, professor vid University of Hawai’i at Manoa, en av upphovsmännen till Service-Dominant Logic och en av världen högst rankande tjänsteforskare. Läs mer.

LÄS KURSERNA TJÄNSTEFIERING OCH IDEA MANAGEMENT I VÅR!
Under våren 2019 startar kurserna "Tjänstefiering" och "Idea Management", två nätbaserade kurser på avancerad nivå som riktar sig till yrkesverksamma. Kurserna har ett flexibelt upplägg och ges både som poänggivande kurs (6hp) eller icke-poänggivande kurs. Läs mer om våra kurser och hur du ansöker här:

CALL FOR PAPERS: QUIS16
Vi välkomnar forskare och praktiker att skicka in konferensbidrag till QUIS16 som hålls den 10-13 juni 2019 i Karlstad. Läs mer.

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte få fler nyhetsbrev kan du avregistrera dig här: https://www.kau.se/ctf/nyhetsbrev


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.