2017-12-20 10:12Nyheter

Nyhetsbrev nr 5, 2017, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År!

FORSKNINGSPROJEKT SKA STUDERA ROBOTTEKNIK INOM ÄLDREVÅRDEN
Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska, som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent dusch. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska studera hur den nya tekniken upplevs och tas emot bland personal och boende i servicehem. Läs mer.

BLANDA OCH GE: HUR FÖRETAG KAN BLI BÄTTRE PÅ ATT BEDÖMA NYA IDÉER
Med rätt mix av kompetenser blir intuition mindre av ett mysterium - och nya idéer kan bedömas mer rättvist. I en ny avhandling har Johan Netz, doktor i företagsekonomi, undersökt hur nya idéer bedöms i en screening-process. Han har tittat närmare på hur intuition och rationella bedömningar väger in när grupper inom en organisation bedömer nya idéer. Idéerna kan handla om nya produkter eller tjänster, nya arbetssätt, eller annat som inverkar på den dagliga verksamheten. Läs mer.

NY METOD FÖR PATIENTINVOLVERING I VÅRDEN
En ny metod för patientinvolvering i vården ska valideras och spridas i ett nytt forskningsprojekt. Projektet genomförs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i samarbete med Landstinget i Värmland och med stöd från Vinnova. Läs mer.

FORSKNING FÖR FRAMTIDENS DIGITALA VÄLFÄRDSTJÄNSTER
I vår vardag introduceras ständigt nya digitala tjänster samtidigt som nya data- och kommunikationsmöjligheter utvecklas. I Värmland satsas det nu på projektet DigitalWell där målet är att skapa en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlighet kan arbeta tillsammans för att skapa nya digitala välfärdstjänster. Läs mer.

FORSKNINGSPROJEKT SKA FÖRBÄTTRA SAMHÄLLSTJÄNSTER
Samhällets sociala tjänster utvecklas ständigt. Men hur gör offentliga verksamheter för att involvera medborgarna och ta med deras behov i det arbetet? Ett nytt, internationellt forskningsprojekt, finansierat av EU, kommer att bidra med ny kunskap som kan bidra till förbättrade samhällstjänster. Läs mer.

CTF SÄTTER FOKUS PÅ EKOSYSTEMS BETYDELSE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
CTF sätter fokus på tjänsteinnovation i vården. Tillsammans med RISE Service Labs arrangerades ett event den 23 november i Stockholm med deltagare från bland andra Vinnova, Karolinska universitetssjukhuset och SKL. Läs mer.

ANDERSTIFTELSEN GER FORTSATT STÖD TILL CTF
Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning fortsätter att stödja CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Under de kommande tre åren kommer fem gästforskare att knytas till forskargruppen med stöd från stiftelsen: Stephen Vargo, University of Hawaii, Joann Peck, University of Wisconsin, Martin Schreier, University of Vienna, Satoshi Fujii, Kyoto University och Johanna Gummerus, Aalto University. Läs mer.

MARIT ENGEN NY FORSKARE VID CTF
Marit Engen är vår andra postdoktor i företagsekonomi som anslutits till CTF i år. Hon disputerade 2016 vid Högskolen i Innlandet, Lillehammer, med savhandling "Frontline employees as participants in service innovation processes – Innovation by Weaving" som handlar om tjänsteinnovationsprocesser med fokus på medarbetarinvolvering. Läs mer.

PER KRISTENSSON I SVT VETENSKAPSSTUDION 
Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, medverkade nyligen som expert i SVT Vetenskapsstudion för att prata om konsumtionshets och shoppingbeteenden. Se programmet på SVT play: Vetenskapsstudion (Avsnitt 10).

KONFERENS: TJÄNSTEDESIGN FÖR INNOVATION I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Vill du få mer kunskap om tjänstedesign och tjänsteinnovation? Då är du välkommen till en kostnadsfri halvdagskonferens den 23 januari 2018 i Karlstad. Konferensen arrangeras i samband med att CTF och Experio Lab vid Landstinget i Värmland står värd för ett möte inom det europeiska doktorandnätverket Service Design for Innovation, SDIN. Läs mer.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till ny prenumerant: ctfnews@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.