2018-09-21 08:38Nyheter

Nyhetsbrev nr 4, 2018, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

TUNG INTERNATIONELL UTMÄRKELSE TILL ANDERS GUSTAFSSON
I år tilldelades den prestigefyllda internationella utmärkelsen “Christopher Lovelock Career Contributions to the Services Discipline Award” till Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Endast fem gånger tidigare har utmärkelsen tilldelats en forskare utanför USA. Läs mer.

NY SATSNING PÅ KOMPETENSUTVECKLING FÖR NÄRINGSLIVET
CTF får 3 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla och bedriva kompetensutveckling för yrkesverksamma. Kurserna kommer att utvecklas utifrån näringslivets behov och baseras på den senaste forskningen med fokus på värdeskapande genom tjänster. Läs mer.

INTERNATIONELL FORSKNINGSAGENDA FÖR MINSKAT MATSVINN
I FN:s Globala mål för hållbar konsumtion och produktion handlar ett delmål om att halvera de 1,3 miljarder ton livsmedel som slängs årligen. Helén Williams, nybliven docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, har tillsammans med internationellt ledande forskare sammanställt prioriterade forskning- och utvecklingsområden för hur framtidens förpackningar kan bidra i detta arbete. Läs mer.

VAD FÅR ÄLDRE ATT VÄLJA BUSS FÖRE BIL?
I ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre. Projektet har beviljats 4,7 miljoner av Energimyndigheten och startar i oktober. Läs mer.

FORSKARE FRÅN KARLSTADS UNIVERSITET BLIR FORSKNINGSLEDARE I TILLITSDELEGATIONEN
Forskarna Johan Quist och Martin Fransson har under flera års tid forskat om hur den offentliga sektorn kan bli bättre, mer relevant och ändamålsenlig för medborgarna, tillsammans med olika myndigheter. Nu tar regeringskansliet hjälp av forskarna. Läs mer.

HALLÅ DÄR JOHAN HÖGBERG, DOKTORAND I PSYKOLOGI...
... Vad handlar din forskning om? - Jag forskar om digitalisering och hur företag kan använda sig av spelifiering, Gamification, i fysiska butiker. Jag tittar på om det är möjligt att använda appar med olika spelelement för att påverka köpbeslut i butik samt om det går att skapa positiva kundupplevelser som gör kunderna mer lojala till butiken. Läs mer.

FORSKARSEMINARIUM: “SERVICE-DOMINANT LOGIC – OPPORTUNITIES FOR THE FUTURE”
Den 17 oktober arrangerar CTF seminariet "Service-dominant logic - opportunities for the future" för forskare och doktorander, följt av en doktorandworkshop den 18 oktober. I programmet medverkar: Stephen L. Vargo, University of Hawai’i at Manoa, samt forskarna Bo Edvardsson, Per Kristensson och Kaisa Koskela-Huotari från CTF. Läs mer och anmäl dig här!

MISSA INTE SERVICE CONVENTION SWEDEN! 
Den 28-29 november arrangeras Service Convention Sweden. En konferens för dig som vill veta mer om hur tjänstefiering och innovation kan användas i företag, organisationer och offentlig sektor för att ge ökad service och bättre upplevelser. Läs mer och anmäl dig här!

CALL FOR PAPERS: QUIS16
Vi välkomnar forskare och praktiker att skicka in konferensbidrag till QUIS16 som hålls den 10-13 juni 2019 i Karlstad. Läs mer.

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte få fler nyhetsbrev kan du avregistrera dig här: https://www.kau.se/ctf/nyhetsbrev


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.