2018-05-09 12:09Nyheter

Nyhetsbrev nr 2, 2018, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

INVOLVERADE MEDARBETARE BIDRAR TILL BÄTTRE TJÄNSTER
Medarbetare med kontinuerlig kundkontakt, frontpersonal, har en nyckelroll vid tjänsteinnovation. Genom att involvera medarbetarna kan företagsledningen skapa bättre förutsättningar för attraktiva och realiserbara tjänster. Det visar en ny avhandling från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Läs mer.

MARGARETA FRIMAN NY PROREKTOR VID KARLSTADS UNIVERSITET
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, blir ny prorektor för Karlstads universitet. Läs mer.

MARTIN SCHREIER NY GÄSTPROFESSOR 
Forskaren Martin Schreier är ny gästprofessor vid CTF. Han kommer att vara knuten till forskargruppen under de tre kommande åren med stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning. Läs mer.

NY BOK: QUALITY OF LIFE AND DAILY TRAVEL
Forskarna Margareta Friman och Lars E. Olsson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är redaktörer för den nya boken “Quality of Life and Daily Travel”. Boken beskriver hur vardagsresor på olika sätt kan påverka människors livskvalitet. Läs mer.

NU SLÄPPS BOKEN TJÄNSTELOGIK PÅ ENGELSKA
I slutet på maj släpps boken "Service logic" skriven av Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Det är en översättning av den svenska boken "Tjänstelogik" som gavs ut i april 2016. Läs mer.

KARLSTADS UNIVERSITET UTVECKLAR FLER DIGITALA SPETSUTBILDNINGAR
I januari 2018 startade Karlstads universitet sina två första internationella och onlinebaserade spetsutbildningar inom ramen för ett projekt finansierat av KK-stiftelsen. Nu har universitetet beviljats ytterligare finansiering för att utveckla fler kurser. Under 2018 kommer kurser inom datakommunikation och materialteknik att arbetas fram. Dessa kommer att starta våren 2019. Läs mer.

KATRIN LÄTTMAN PRISAD PÅ TRA VISIONS 2018
Den 16 april fick Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta emot pris för sin forskning om tillgänglighet inom vardagligt resande på konferensen TRA VISIONS 2018. Läs mer.

CTF BLOGG: FRÅN GODA IDÉER TILL REALISERADE INNOVATIONER
Hälso- och sjukvården står inför betydande utmaningar då både patienters och vårdens behov förändrats. Eftersom hälso- och sjukvården kan influera patienters välmående och livskvalitet är det viktigt att öka innovationsgraden inom denna sektor. I detta ingår en ökad förståelse för hur innovativa idéer omsätts till realiserade innovationer – en utmaning som bekräftas av både forskare och praktiker. Vi har därför ställt oss frågan, hur kan gapet mellan en god idé och en realiserad tjänsteinnovation mötas? Läs mer.

SAVE THE DATE! SERVICE CONVENTION SWEDEN 28-29 NOVEMBER 2018
Den 28-29 november 2018 arrangeras Service Convention Sweden. Konferensen vänder sig till dig som vill veta mer om hur tjänstefiering och innovation kan användas i företag, organisationer och offentlig sektor för att ge ökad service och bättre upplevelser. Med Service Convention Sweden vill vi höja kunskapen om traditionell tjänstesektor och samtidigt lyfta fram fler branscher där innovation, tjänster och upplevelser är nyckeln till framgång. Till vår hjälp har vi experter från flera olika områden och du får ta del av världsledande forskning, praktiska case och workshops. Läs mer och anmäl dig här.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista. Syftet med listan är enkom utskick av nyhetsbrev från CTF vid Karlstads universitet. Mejla till ctfnews@kau.se om du vill ändra e-postadress, ta bort eller lägga till en ny e-postadress.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.