2017-02-14 13:03Nyheter

Nyhetsbrev nr 1, 2017, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

Effektivare folkbokföring med stöd av forskning
Nu tar Skatteverket ytterligare ett steg mot en tjänstelogiskt utformad verksamhet med hjälp av forskarna Martin Fransson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Området folkbokföring har valts ut för pilotstudien, som ska göra tjänsterna mer samordnade och enklare för medborgaren. Läs mer.

Halvvägs för projektet Service Design for Innovation
Det EU-finansierade projektet Service Design for Innovation, SDIN, syftar till att bygga en forskningsplattform inom tjänstedesign och innovation genom ett europeiskt doktorandnätverk. Projektet drivs av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och har nu kommit halvvägs. Läs mer.

Nytt samarbete kring forskning om samhällets digitalisering
Den 31 januari träffades representanter från Västsveriges åtta lärosäten samt Västra Götalandsregionen för att diskutera aktuella frågor kring samhällets digitalisering. Karlstads universitet representerades av forskarna Per Kristensson och Johan Quist vid CTF, Centrum för tjänsteforskning. Läs mer.

Diplomering för kursen Innovation som drivkraft
Den 17 januari avslutades kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken. Under hösten har kursdeltagarna träffats vid fyra tillfällen, där de genom föreläsningar och workshops fått möjlighet att tänka innovativt kring kollektivtrafiken samt pröva nya idéer på branschkollegor och akademi. Läs mer.

Forskarstudenter vid Karlstads universitet bäst i Sverige på cybersäkerhet
Forskarstudenter från Karlstads universitet tog hem segern i Cyber Challenge 2017, arrangerat av Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (FHS/CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där de agerade experter på nationell cybersäkerhet. Läs mer.

Hallå där Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi vid CTF...
… För ett år sedan blev du redaktör för den högt rankade vetenskapliga journalen Journal of Business Research, JBR. Hur har första året varit? Läs mer.

Psykologiska faktorer styr mer än pengar
Psykologiska faktorer är mer avgörande än pengar för att människor ska ändra sitt beteende. Ändå tenderar beslutsfattare, marknadsförare och folk i allmänhet att tro att ekonomiska skäl är de viktigaste. Det menar Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet. Läs mer.

Välkommen till disputation i psykologi
Den 21 april försvarar Tobias Otterbring, doktorand i psykologi vid CTF, sin doktorsavhandling i psykologi, "A shaken self on shopping: consumer threats and compensatory consumption". Opponent är Micael Dahlén, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till ny prenumerant: ctfnews@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.