2016-08-29 12:52Nyheter

CTF Nyhetsbrev nr 4, 2016, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

Nu är anmälan öppen till CTFs 30-årsjubileum 
I år är det 30 år sedan CTF grundandes och det vill vi fira. Den 6 oktober bjuder vi in till ett framtidsorienterat heldagsevent med korta tillbakablickar från våra trettio år i forskningens tjänst. Under denna dag kommer forskare och experter från akademin, näringsliv och offentlig förvaltning att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom tjänster, kundupplevelser och andra aktuella ämnen inom tjänsteforskning. 

Missa inte detta tillfälle att ta del av vår forskning, knyta nya kontakter och få en insyn i vad som händer inom tjänsteforskningen. 

Läs mer om jubileumsprogrammet och anmäl dig här!

Hallå där Katrin Lättman...
… doktorand i psykologi vid CTF. Den 8 september presenterar du din licentiatuppsats vid ett öppet seminarium på Karlstads universitet. Vad handlar den om?

— Min licentiatuppsats handlar om upplevd tillgänglighet och vardagligt resande med kollektivtrafik. Jag har tagit fram ett mätinstrument för att kunna mäta hur människor upplever tillgängligheten inom kollektivtrafiken och vilka faktorer som påverkar detta.

Vad menas egentligen med upplevd tillgänglighet?
— Möjligheten för människor att kunna ta sig till önskade platser och aktiviteter, till exempel skolan, jobbet, matvaruaffären eller fritidsaktiviteten, med hjälp av kollektivtrafik. Tillgänglighet har i tidigare forskning visat sig vara viktigt för vårt subjektiva välmående och för att vi ska känna oss inkluderade i samhället och är därför viktigt för såväl individen som för samhället i stort. För att mäta tillgängligheten mäts vanligtvis restid, avstånd till hållplatser och destinationer med mera. Ofta saknas människors subjektiva upplevelser, vilket jag fokuserat i min forskning. Faktorer nödvändiga för att kunna planer och utveckla en attraktiv och hållbar kollektivtrafik samt för att få fler människor att resa kollektivt.

Kan du berätta om dina resultat?
—Min forskning visar att tillgängligheten upplevs olika i olika grupper av människor, även då tillgängligheten objektivt sett är lika hög. Mitt instrument är alltså känsligt för skillnader mellan människor inom samma området, exempelvis en stadsdel, där man med objektiva mått inte kan hitta några skillnader utan bedömer tillgängligheten som lika hög, eller låg, för alla oavsett individuella förutsättningar. Ett intressant och något oväntat resultat är att inte bara äldre upplever en lägre tillgänglighet jämfört med andra åldersgrupper, utan att även resenärer i 30-års åldern upplever en signifikant lägre tillgänglighet än andra. Människor som reser med kollektivtrafik ofta upplever också en högre tillgänglighet än de som reser mer sällan. Servicefaktorer, till exempel komfort och bemötande, trygghet, ålder samt hur ofta man reser kollektivt påverkar den upplevda tillgängligheten. Trygghet tycks vara en särskilt viktig påverkansfaktor för upplevd tillgänglighet.

För mer information kontakta: Katrin Lättman, doktorand i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tel: 54 700 13 54, e-post: katrin.lattman@kau.se

Licentiatseminariet är öppet för allmänheten och hålls torsdagen den 8 september i sal 1B 364 på Karlstads universitet. Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet, är opponent.

Läs hela licentiatuppsatsen Perceived Accessibility: Capturing the Traveler Perspective.

Forskning och politik möts i samtal om onödig efterfrågan
Under flera års tid har forskarna Johan Quist och Martin Fransson studerat onödig efterfrågan inom offentlig sektor. Forskningen bedrivs inom CTF:s nätverk Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten och har fått stor spridning.

Den 17 augusti deltog Johan Quist, tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi, vid ett seminarium på årets Kommek, en mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. De samtalade under rubriken "När livet inte ryms i ett stuprör" och tog upp behovet av samverkan utifrån medborgarens livssituation, möten med olika myndigheter och möjligheterna med en styrning utifrån tjänstelogik.

- Det blev ett reflekterande samtal mellan forskning och politik där vi konstruktivt sökte förståelse och möjliga vägar framåt. Jag lyfte exempel på bristfälliga situationer, möten mellan medborgare och offentlig sektor, som framkommit i vår forskning och därifrån samtalade vi. Det är intressant att få tillfälle att diskutera dessa frågor med någon med så god insyn när det gäller regeringskansliets kultur och arbetssätt. För det går inte att komma ifrån att det är departement och sakenheter inom regeringskansliet som man ser om man kikar uppåt genom stuprören. Det är roligt att konstatera att det finns en insikt om behovet av att förändra regeringskansliets arbetssätt för att skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande lösningar i offentlig sektor, säger Johan Quist.

Läs mer om Akademin för medborgarorienterad verksamhetsutveckling i staten.

Läs mer om seminariet på Kommek.

Anders Gustafsson med i American Marketing Association Academic Council
Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, har valts in i ansedda American Marketing Association Academic Council. AMA Academic Council fokuserar på strategisk marknadsföring, där kompetens från exempelvis beteendevetenskap, management, och styrning och affärsmodeller ingår.

Läs mer om AMA Academic Concil

Upptäck tjänstelogik med oss 
Tillsammans kan vi identifiera hur du genom industriell tjänstefiering kan hitta framtida affärsmöjligheter och helhetslösningar. 

Industriell tjänstefiering och tjänstelogik handlar om att fokusera på nyttan och värdet din produkt eller tjänst gör för din kund och kan innebära stora möjligheter till förnyelse och identifiering av nya affärsmöjligheter för dig. Vi hjälper dig att förstå tjänstelogik och tillsammans kan vi identifiera hur du genom industriell tjänstefiering kan hitta framtida affärsmöjligheter och helhetslösningar.

Den 22 september bjuder vi in till ett seminarium där du ges möjlighet att träffa företag som arbetar med tjänstefiering samt forskare som är experter på området. Seminariet ger dig inspiration från andra företag, forskare och best practice. Det är ett bra tillfälle att diskutera och byta erfarenheter med andra företag. Seminariet är ett samarbete mellan Swerea IVF, Linköpings universitet och CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Läs mer och anmäl dig till seminariet Öka dina affärer med tjänstelogik.

Workshop om fjärrstyrda tjänster inom svensk industri
Den 5 oktober bjuder vi in till en kostnadsfri workshop om fjärrstyrda tjänster inom tillverkningsindustrin. I programmet medverkar bland andra Heiko Gebauer, forskare vid EWAG Institute med flera års erfarenhet av fjärrstyrda tjänster. Workshopen ger dig vetenskaplig kunskap, praktiska exempel, inspiration och ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra företag. 

Läs mer och anmäl dig till workshopen.

Service Convention Sweden 2016 – sätter fokus på samhälle och välfärd
Den 30 november - 1 december är det dags för den tredje upplagan av Service Convention Sweden, landets ledande konferens inom tjänsteinnovation och tjänstedesign riktat till den offentliga och privata välfärdssektorn.

Globalisering, urbanisering och digitalisering utmanar befintliga strukturer och ger nya förutsättningar att utveckla våra välfärdstjänster. Service Convention Sweden är en mötesplats där inspiration, kunskap och insikter ger deltagarna verktyg för att möta framtidens utmaningar. Experter från flera olika områden delar med sig av sina kunskaper och deltagarna får ta del av världsledande forskning, praktiska case och workshops. På SCS2016 visar vi upp bredden inom tjänsteinnovation – såsom ledarskap, hållbar utveckling, digitalisering, entreprenörskap samt informations- och kommunikationsteknik.

Några av de föreläsare som deltar 2016 är Darja Isaksson från Ziggy Creative och Statsministerns Innovationsråd, Joeri van den Steenhoven från MaRS Solutions Lab, Carl Heath från Interactive Institute Swedish ICT och Livia Holm från KRY.

- Vi har ett framtidsinriktat och spännande program där vi sätter fokus på tjänsteinnovation och tjänstedesign för framtidens välfärd, säger Arman Teimouri, Visit Karlstad AB. Vi är otroligt glada att världsledande profiler inom området, såsom Joeri van den Steenhoven från MaRS Solutions Lab, väljer att delta på konferensen och dela med sig av sin spetskunskap.

Service Convention Sweden riktar sig till verksamma inom kommuner, landsting, myndigheter, organisationer, företag, högskolor och universitet. Konferensen är ett samarbete mellan CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, Karlstads kommun, Landstinget i Värmland och Visit Karlstad AB.

Läs mer och anmäl dig till serviceconventionsweden.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är prenumerant eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till ny prenumerant: ctfnews@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.