2021-11-23 09:17Pressmeddelande

Tio innovativa idéer för hållbart digitalt samhällsbyggande får medel

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Nu är det klart vilka projekt som beviljats medel i utlysningen "Innovationsidén" inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är tio spännande projekt som visar vägen mot ett hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitalisering.

Utlysningen Innovationsidén är ett komplement till Smart Built Environments årliga stora och breda utlysning. Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer.

Det är glädjande att många beviljade projekt i utlysningen leds av organisationer som inte tidigare deltagit i Smart Built Environments projekt, och som alltså är nya i sammanhanget. Det är också flera projekt som lyfter produkter eller metoder från internationella sammanhang, säger Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Projekten som beviljats rör sig inom en rad olika områden som alla handlar om hur vi kan nå en bättre hållbarhet med hjälp av digitalisering. Projekten hanterar till exempel förbättrade metoder för medborgardialoger med hjälp av rörlig grafik, digital testning av klimatneutrala vägar för cykel och gångtrafik, geodata och generativ design i tidiga skeden och appar för grön stadsplanering. Här finns projekt som samlar in och tillgängliggör data om möbler i offentlig miljö, digitalisering för cirkularitet med hjälp av appar, analysverktyg för arkitektur och design, och klimatkompensation med hjälp av biokol och 3D-printning av hus.

Nästa omgång av Innovationsidén öppnar i början av nästa år. Även denna gång kan den som är intresserad av att söka medel i Innovationsidén få coachning. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan.

Godkända projekt

Demograph
Alexia Staaf, Doktor Glas AB

Tillverkningstest av klimatneutrala gång- och cykelvägar
Jean Huvelle, ModC Networks AB

Geodata och generativ design för informerad beslutsfattning i tidiga skeden
Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB

Stadsträd.se – grön infrastruktur integrerad i stadsplaneringen
Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån

SmartHelmets som är kopplade till BIM-modellen stödjer och främjar hälsosammare och säkrare byggarbetsplatser och bidra till att effektivisera byggprocesserna
Sven Staiger, Scharc Building Information Technology AB

Littri – Samlar och tillgängliggör information och data om möbler för offentlig miljö
Emma Matton, Littri AB

Digitalisering av CIX-verktyget – för ökad byggnadscirkularitet
Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter

Digitalt analysverktyg för arkitektur och design
Dag Bergsjö, Intended Future AB

Kolkontraktet – för en koldioxidbalanserad stadsbyggnad
Lotta Ek, Ecotopic AB

3D-printade hus med noll spill under tillverkning, och integrering av träkomponenter vid montage och träflis i cement
Patrice Godonou, iConsultingBC AB

Läs mer om projekten på smartbuilt.se.

För mer information kontakta:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073- 539 16 64, aleh.kliatsko@formasOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.