2015-01-27 11:49Pressmeddelande

Ta del av 90 miljoner kronor för energieffektivt byggande och boende

null

Idag öppnar den tredje utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 med ett stöd på sammanlagt 90 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 24 mars i år.

E2B2 är en bred kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.

I den här utlysningen söker E2B2 efter marknadsnära projekt med varierande storlek. Energimyndigheten kan bevilja stöd på sammanlagt 90 miljoner kronor. Projekt som har en stor del av finansieringen från näringslivet kommer att prioriteras. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden men några delområden är prioriterade:

 • Ny kunskap om hinder och framgångskriterier för energieffektivare byggnader och boende
 • Nya tjänster, system, metoder, processer och produkter för till exempel
  - Energi- och kostnadseffektiv renovering
  - Energieffektivt, kostnadseffektivt och industrialiserat nybyggande
  - Energieffektiv drift och förvaltning av fastigheter
  - Samhällsplanering för energieffektivare städer
 • Ny kunskap om styrmedel i ett systemperspektiv

Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 24 mars. Beslut fattas av Energimyndigheten tidigast i juni 2015. Den fullständiga utlysningstexten samt instruktioner för hur man ansöker finns att läsa på www.energimyndigheten.se eller www.E2B2.se.

Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013-2017. IQ Samhällsbyggnad fungerar som kansli för E2B2.

Konferens där utlysningen presenteras

Torsdagen den 29 januari bjuder E2B2 in till årskonferens där du bland annat får veta mer om utlysning 3. Läs mer om konferensen på www.E2B2.se

Kontakt

Kontakta Anna Land, programansvarig för E2B2, för mer information:
anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

 • Påverka för mer och bättre FoI
 • Samordna sektorsövergripande program och projekt
 • Skapa mötesplatser
 • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson