2021-06-03 11:33Pressmeddelande

Stora vinster för samhällsbyggandet med artificiell intelligens

En bättre framtid där artificiell intelligens (AI) utför de repetitiva momenten och människor fokuserar på kreativt arbete och mänskliga aspekter. Det är en del av visionen för samhällsbyggnadssektorn som ska ta tillvara AI:s möjligheter och göra Sverige till ett föregångsland. Två användarfall byggs nu upp för att visa hur sektorn på bästa sätt kan utnyttja digitaliseringens möjligheter för samhällsbyggande och planering.

Samhällsbyggnadssektorn, där alla aktörer som på något sätt deltar i planering, projektering, byggande och förvaltning av den fysiska och byggda miljön räknas in, har mycket att vinna på att jobba mer med artificiell intelligens (AI). Potentialen finns inom ökad effektivitet, hållbarhet och säkerhet, minskade kostnader samt spårning och förbättrad kvalitet. Projektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” är en stor satsning som engagerar sektorns aktörer för att kunna dra nytta av AI utifrån både samhälls- och affärsperspektiv. Som en del i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment ska projektet inspirera och skapa insikter om AI, både med praktiska användarfall, kunskapshöjande aktiviteter och stöd för att komma i gång.

Projektet, som sträcker sig fram till mars 2022, går nu in i genomförandefasen. Två utmaningsdrivna användarfall samlar ett ekosystem av aktörer för att gemensamt utveckla AI-lösningar som möter behovet av att demonstrera nyttan med AI inom sektorn. Det ena användarfallet fokuserar på att optimera energisystemet i planeringsfasen och inkluderar Västerås Stad och Mälarenergi som behovsägare och ABB, Utilifeed, Renbloc, Novas House och Sigma/Microsoft som AI-specialister och ekosystemsaktörer. De ska tillsammans bygga upp en digital kopia av Västerås nya resecentrum och simulera energistyrningen.

Vi har högt ställda hållbarhetsambitioner för Mälarportens resecentrum och den nya stadsdel som nu skapas på ett av Västerås mest centrala lägen. För att möta dessa behöver vi tänka rätt redan i planeringsskedet. AI kan hjälpa oss att identifiera energisystemslösningar som maximerar samhällsnyttan i form av minimal klimatpåverkan, säger Viktoria Brandel, Creative project manager, Västerås kommun.

Det andra användarfallet fokuserar på att optimera driften i befintligt fastighetsbestånd utifrån energiperspektiv och inkluderar Akademiska Hus och Vasakronan som behovsägare och Myrspoven som AI-specialister. Därutöver kopplas en rad kommuner, företag och organisationer till användarfallens referensgrupper. Genom användarfallen kan företag, organisationer och offentliga aktörer tillsammans lära och demonstrera både affärs- och samhällsnyttorna med AI.

– Vi kommer på olika sätt att erbjuda stöd till organisationer och företag som vill påbörja sin AI-resa. Till exempel erbjuder vi en rad olika kunskapshöjande tjänster, erfarenhetsutbyten, match-making av kompetenser och stöd för idégenerering. Det kommer även att finnas möjlighet att delta i referensgrupper för att lära av och bidra till användarfallen, säger Mariell Juhlin, vd för Policy Impact AB och projektledare för Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet.

Mer information

Projektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” leds av Mariell Juhlin från konsultföretaget Policy Impact AB i samarbete med Marcus Weiland från Savantic och Johan Bergman/Leo Jakobsson från Dataedge AB. Delprojektet AI Arenan utvecklas och leds av Geoforum BIM Alliance och Future Position X i samverkan.

Läs mer om projektet på Smart Built Environments webbplats.

Kontaktpersoner:

Mariell Juhlin, projektledare, Policy Impact AB, 070-366 90 29, mariell.juhlin@policy-impact.se

Marcus Weiland, delprojektledare, Savantic AB, 070-762 38 66, marcus.weiland@savantic.se

Johan Bergman, delprojektledare, Dataedge AB, 076-635 32 12, johan.bergman@dataedge.se

Jenny Andersson, Temaledare för temaområdet Innovationer och Nya tillämpningar inom Smart Built Environment, 072-963 42 29, jenny.andersson@venn.se


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.