2018-01-23 10:35Pressmeddelande

Stor satsning på att utveckla ledare i digital transformation

null

Nu startar ett nytt projekt inom Smart Built Environment som ska utveckla ledarskapet i digital transformation hos företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Digitaliseringen innebär en av de största samhällsförändringarna någonsin. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som stöttar sektorns gemensamma digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, för att förverkliga ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. För att lyckas behöver vi också ha nya affärsmodeller som möjliggör nya arbetssätt.

– Om vi vill använda digitaliseringen och utnyttja fördelarna med den krävs både ökade kunskaper och färdigheter men också förmågan att bryta invanda mönster i hur vi arbetar. Inte minst krävs starka ledare som kan driva förändringarna, säger Olle Samuelson, Smart Built Environment.

Inom ramen för Smart Built Environment startar nu ett projekt för att konkret bidra till utvecklingen av samhällsbyggnadssektorns kompetens inom digital transformation. Projektet leds av företaget Cobel och kommer att pågå under 2018 och 2019, och inleds med en serie inspirationsföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter kommer ett trettiotal företag och organisationer att erbjudas möjlighet till praktisk handledning i en utvecklingsresa från strategi och handlingsplaner till genomförande.

– Vi är mycket stolta över att få bidra till att utveckla samhällsbyggnadssektorn genom detta projekt. Vår kärnverksamhet på Cobel är att hjälpa våra kunder att få det att hända och här finns en stor potential där vi kan bidra med vår kunskap och våra erfarenheter, säger Johanna Holmberg, Cobel, som är projektledare för Leda digital transformation.

För mer information:

Johanna Holmberg, projektledare för Leda digital transformation, johanna.holmberg@cobel.se. 070-339 63 12

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment, helena.gibson-ek-@iqs.se, 070-375 80 90

 

 

Om Smart Built Environment:

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Om Cobel

Cobel erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning, förändringsledning och kompetensutveckling med fokus på digital transformation. Vi kopplar samman de bästa kompetenserna i vårt breda nätverk av digitala experter, utbildare och seniora managementkonsulter för att säkerställa att våra kunder får pålitligt och professionellt stöd i sin förändringsresa.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson