2014-01-21 10:00Pressmeddelande

Sök finansiering för forskning om energieffektivt byggande och boende

Idag öppnar den första utlysningen inom E2B2 – programmet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. I denna breda utlysning, på sammanlagt 30 miljoner kronor i stöd, välkomnas projektansökningar inom programmets alla prioriterade områden. Utlysningen stänger den 4 mars.

E2B2 omfattar forskning och innovation kring byggnaders hela livscykel från produktion till renovering och ombyggnation liksom demontering och rivning. Programmet kommer att fokusera både på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också på hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen. E2B2 är det hittills största forskningsprogrammet inom området energieffektivt byggande och boende med en total budget på 280 miljoner kronor varav Energimyndigheten bidrar med 140 miljoner kronor. Resterande finansiering är samfinansiering i varje enskilt projekt.

I denna första utlysning planeras för projekt med varierande storlek om sammanlagt 30 miljoner kronor. Enskilda projekt kan få stöd på mellan 15 och 85 procent.

– En av samhällets stora utmaningar är omställningen till ett hållbart energisystem och där spelar bebyggelsen en viktig roll. Vi ser också redan nu ett stort intresse för E2B2 och tror att vi kommer att få många kvalificerade ansökningar. Nästa utlysning öppnar redan i augusti i år så det finns fler chanser för den som inte hinner med att skriva ansökan till denna utlysning, säger Mats Bäck, som är nytillträdd programansvarig för E2B2.

Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkans­programmet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2), som kommer att pågå under perioden 2013-2017. IQ Samhällsbyggnad fungerar som kansli för E2B2.

Ansökan ska skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 4 mars. Beslut fattas av Energimyndigheten tidigast i maj 2014.

Den fullständiga utlysningstexten samt anvisningar för sökande finns att läsa på www.energimyndigheten.se eller på www.e2b2.se. Den 31 januari hålls ett informations­seminarium om E2B2, i Stockholm. Seminariet kommer att webbsändas via www.e2b2.se

För ytterligare information kontakta:

Mats Bäck, programansvarig E2B2, mats.back@iqs.se, 070-539 49 71

Jörgen Sjödin, Energimyndigheten, jorgen.sjodin@energimyndigheten.se, 016-544 21 38

Maria Alm, Energimyndigheten, maria.alm@energimyndigheten.se, 016-544 21 43IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat

IQ Samhällsbyggnad fungerar som kansli för E2B2.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson