2014-03-12 14:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Sociala frågor i fokus när miljonprogrammet renoveras

Media välkomnas att delta på en konferens om social mobilisering i miljonprogrammet den 11 april, i Hovsjö, Södertälje. Under en heldag diskuteras vad som händer om man sätter sociala frågor i fokus när miljonprogramsområden renoveras. Konferensen tar sin utgångspunkt i exemplet Hovsjö där ett lyckat utvecklingsarbete bedrivs utifrån ett helhetstänk. Det är Arkus, IQ Samhällsbyggnad och Telge Hovsjö som står bakom konferensen ”Social mobilisering i miljonprogram i förvaltning och byggande– Exemplet Hovsjö”.

Social mobilisering i förvaltning innebär att placera frågor av social karaktär som bas för renoveringar och utveckling av arkitektur och byggd miljö. Men hur går det till i praktiken? Är arbetssättet effektivt – vilka resultat uppnås och vem är vinnare i slutänden? Och vilka teorier och erfarenheter ligger till grund för arbetet?

Telge Hovsjö bildades 2007 som en avknoppning ur Telge Bostäder som också ingår i Telgekoncernen. Sedan dess har ett målmedvetet arbete bedrivits med sikte på social mobilisering och fysisk miljö i ett slags helhetstänk. Idag kan resultat avläsas i form av betydligt tryggare och snyggare miljöer, boendes ökade stolthet över Hovsjö, förbättrade resultat i skolan, nya arbetstillfällen och minskad skadegörelse. Även om det finns mycket kvar att göra är Hovsjö ett område på väg i rätt riktning. Kan erfarenheter från Hovsjö spridas och tas tillvara i andra liknande miljöer runt om i Sverige?

Ur programmet: Patrik Derk, vd Telge Hovsjö, Ingvar Nilsson och Eva Lundmark författare till forskningsrapporten om Hovsjö "Det omöjliga tar bara något längre tid", Erik Stenberg, KTH, Rebecka Törnqvist, sångerska, som leder orkesterprojektet El Sistema i Hovsjö. Rundvandring i Hovsjö Hub, parken, nya skolan etc. Fullständigt program finns på www.iqs.se

Tid: Fredagen den 11 april, 09.30-16.00

Plats: Hovsjö Hub, Södertälje

Representanter från media är välkomna att närvara hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information, kontakta kommunikationsansvarig på IQ Samhällsbyggnad Helena Gibson Ek, helena.gibson-ek@iqs.se, 070-375 80 90.

Läs mer om arrangörerna:

IQ Samhällsbyggnad

Arkus

Telge - Telge Hovsjö

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson