2016-01-28 10:18Pressmeddelande

Pressinbjudan: Senaste nytt inom energieffektivt byggande och boende presenteras på årskonferens

null

Media välkomnas att delta på årskonferens för forskningsprogrammet E2B2. Under konferensen presenteras rykande färska forskningsresultat om energieffektivt byggande och boende. Som avslut på konferensen får du följa med till det miljöprofilerade området Norra Djurgårdsstaden.

Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är alltså stor. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation. Just nu finns det 44 forskningsprojekt inom programmet.

Under konferensen får du färska forskningsresultat från några av programmets projekt. Vi kommer bland annat fördjupa oss inom:

  • Energi- och materialflöden i ett livscykelperspektiv
  • Belysningsdesign för välbefinnande, komfort och energieffektivitet
  • Energieffektiva installationer

Vi spanar också in i framtiden och får veta mer om smarta elnät och hur dagens konsumenter kan bli morgondagens prosumenter. 

Som avslut på konferensen får du följa med till det miljöprofilerade området Norra Djurgårdstaden där vi besöker ett bygglogistikcentrum och lär oss mer om energieffektivisering i den nya stadsdelen.

Tid: Torsdagen den 4 februari 2016, klockan 09.00-17.00
Plats: 7A CENTRALEN, Vasagatan 7

Mer information och fullständigt program

Kontakt
Representanter från media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information, kontakta Lina Theander, kommunikatör E2B2/IQ Samhällsbyggnad lina.theander@iqs.se, 070-752 05 73

E2B2 är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson