2016-10-18 09:31Pressmeddelande

Pressinbjudan: Programkonferens i Smart Built Enviroment

Media välkomnas när det strategiska innovationsprogrammet för digitalisering och industrialisering i samhällsbyggandet, Smart Built Environment, arrangerar en öppen programkonferens i anslutning till sin första årsstämma den 26 oktober.

Under ledning av moderator Catharina Elmsäter-Svärd får vi bland annat ta del av aktuell information från programledningen, möta processledarna för programmets fokusområden, lyssna till spännande digitaliseringsexempel och diskussioner om digitaliseringsfrågor och hållbar samhällsbyggnad.

Ur programmet:

Henrik Johnsson från BoKlok berättar om hur digitalisering kan utveckla industriellt byggande. Luka Crnkovic-Friis från Peltarion, talar på temat ´"Att bygga kunskap med digitala metoder."

Vi får också träffa processledare för fyra av programmets åtta fokusområden, som berättar om vad som är på gång och vilka projekt som är under uppstart.

  • Fokusområde Livscykelperspektiv, Kajsa Byfors, Svensk Betong
  • Fokusområde Innovationslabb, Henrik Szentes, Strability 
  • Fokusområde Forskningsplattform, Lars Stehn, Luleå Tekniska Universitet 
  • Fokusområde Standardisering, Kurt Löwnertz, Sweco

Det kommer även finnas möjlighet att besöka Skanskas visualiseringscenter.

Eftermiddagen avslutas med ett panelsamtal mellan Ingrid Petersson, GD Formas, Anders Danielsson, Executive Vice President Skanska, Agneta Wargsjö, Chef Strategisk utveckling Trafikverket, Lars Stehn, professor Luleå Tekniska Universitet och Ulrika K Jansson, planeringschef stadsbyggnad Örebro Kommun.

Tid: Onsdagen den 26 oktober. Lunch och registrering från klockan 11.30. Program klockan 12.30-16.30, därefter mingel.

Plats: Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm

Representanter från media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information kontakta kommunikationsansvarig Helena Gibson Ek, helena.gibson-ek@iqs.se eller 070-375 80 90.

Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson