2013-04-08 10:10Pressmeddelande

Pressinbjudan: OpenBIM-konferens om kraven på BIM

null

Media välkomnas att delta på OpenBIM-konferens den 22 april, på Clarion Hotel Arlanda Airport. Årets konferens har temat ”Kraven på BIM är här - från era kunder och medarbetare”. Flera nationella och internationella  kravställare deltar. Vi presenterar också motiven till och planerna på  att bilda en större gemensam organisation med buildingSMART Sweden och fi2 Förvaltningsinformation från och med 2014.

Trots brist på gemensamma krav har implementeringen av BIM - ByggnadsInformationsModellering - redan kommit igång i Sverige. BIM nyttjas i stor utsträckning, såväl för projektering och byggande som för drift och förvaltning. Vinsterna är så självklara att BIM-alternativet verkar givet. Många aktörer ser det  som ett intressant och rationellt sätt att arbeta. För vissa har det blivit det enda sättet att jobba på.

Nu intensifieras kravställandet. Fem statliga byggherrar tar  fram en gemensam BIM-strategi under 2013. Trafikverket inför krav på BIM i en stor andel av sina projekt och flera landsting har gjort detsamma. Hittills har tillämpning av BIM varit mer eller mindre  frivilligt. I fortsättningen blir det tvärtom. Vilka krav ställer det på utbildning? Och vilka krav ställer BIM-kunniga medarbetare på arbetsgivarna?

Fullständigt program finns på www.openbim.se

Tid: Måndag den 22 april 2013, klockan 9.30-15.00 med efterföljande mingel. Registrering från klockan 9.00.

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport

Representanter från media är välkomna att närvara hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information, kontakta kommunikationsansvarig på IQ Samhällsbyggnad Helena Gibson Ek, helena.gibson-ek@iqs.se, 070-375 80 90.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. IQ Samhällsbyggnad är kansli åt föreningen OpenBIM.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson