2015-01-28 09:59Pressmeddelande

Pressinbjudan: Ny utlysning i forskningsprogrammet E2B2 presenteras på årskonferens

null

Media välkomnas att delta på årskonferens för forskningsprogrammet E2B2.Under konferensen presenteras utlysning 3 där de som ansöker kan få ta del av 90 miljoner kronor för energieffektivt byggande och boende.

Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är alltså stor. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.

Under konferensen introduceras programmets tredje utlysning som öppnade i tisdags med ett stöd på sammanlagt 90 miljoner kronor. Du får dessutom veta mer om de projekt som hittills startat inom E2B2 och som ska bidra till energisystemets omställning.

Under dagen presenteras också HSB Living Lab som är en svensk forskningsarena för bostäder och den schweiziska motsvarigheten, NEST. Du får även höra mer om Big data och medborgarinitiativ för energieffektivisering.

Tid: Torsdagen den 29 januari 2015, klockan 09.00-16.00
Plats: World Trade Center Stockholm, lokal Manhattan

Mer information och fullständigt program

Kontakt

Representanter från media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information, kontakta Lina Theander, kommunikatör E2B2/IQ Samhällsbyggnad lina.theander@iqs.se, 070-752 05 73

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat

IQ Samhällsbyggnad är kansli för E2B2.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson