2015-03-02 08:31Pressmeddelande

Pressinbjudan: När kommunerna sätter forskningsagendan!

Media välkomnas att delta på ett seminarium om hur kommuner kan arbeta strategiskt med forskning och innovation inom samhällsbyggande och stadsutveckling, den 12 mars i Stockholm. I programmet deltar bland annat Malmö stad, Sveriges första certifierade forskningskommun, och forskningsfinansiärerna inom samhällsbyggande som berättar om aktuella och kommande satsningar. Seminariet har rönt ett stort intresse och är i princip fullbokat.

Kommuner – i viktiga roller som ansvariga för strategisk planering, problemägare, fastighetsägare, arbetsgivare, beställare och innovationsupphandlare – har en central position för att möjliggöra forskning och driva på innovation inom samhällsbyggnad och stadsutveckling så väl som att attrahera, utveckla och behålla personal. Under dagen lyfts erfarenheter från städer och kommuner som genom ett proaktivt och långsiktigt samarbete nått gott resultat med att säkra en långsiktig kunskapsförsörjning och att sätta sin egen forskningsagenda.

Ur programmet:

  • Hur kan kommuner ta en aktivare roll i forsknings-och innovationssammanhang?
  • Hur kan forskningssamverkan gå från projekt och individbaserat samarbete till att bli en strategisk kunskaps- och utvecklingsfråga för kommunstyrelsen?
  • Kommundoktorander – vad är det och vad kan det tillföra en kommunal verksamhet?
  • Kan en stad vara en plattform för innovation och forskning och vad medför det för utmaningar och möjligheter?
  • Goda exempel från Malmö, Norrköping, Umeå och Stockholm

Seminariet arrangeras av IQ Samhällsbyggnad i samarbete med Kommunförbundet Skåne, VINNOVA, Formas, Energimyndigheten, SKL, Umeå kommun, Malmö stad, Sveriges Bygguniversitet, Arkitekturakademin, SLU och Linköpings universitet.

Program och mer information finns på www.iqs.se.

Tid: Torsdagen den 12 mars 2015, kl. 09.30-16.30

Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Representanter från media är välkomna att närvara hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information, kontakta kommunikationsansvarig på IQ Samhällsbyggnad Helena Gibson Ek, helena.gibson-ek@iqs.se, 070-375 80 90.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson