2014-11-19 10:34Pressmeddelande

Pressinbjudan: Konstutställning om drömstaden startskottet för EU-projekt om sociala innovationer

En utställning med 400 skisser som visar hur europeiska stadsbor vill ha sina städer blir startskottet för lanseringen av ett nytt europeiskt projekt som handlar om hur sociala innovationer kan bidra till att lösa urbana problem. Skisserna, som skapats inom det EU-finansierade projektet SEiSMiC, skildrar önskedrömmar om staden hos människor från tio olika europeiska länder. Skisserna visas den 24-25 november i Bryssel.

Framtagandet av alla skisser är en del i av det treåriga SEiSMiC-projektet, vars förberedande fas nu är avslutad. Konstnärer har frågat människor i tio städer i tio länder om hur de ser på sin stad. De ställde två enkla frågor: Vad saknas i din stad och hur skulle din ideala stad se ut? Artisterna fångade deras svar i en samling skisser som nu ställs ut i Bryssel i samband med lanseringen av SEiSMiC. Parallellt med utställningen kommer konstnärerna att fortsätta sin utfrågning i Bryssel och fånga svaren med papper och penna.

SEiSMiC handlar om ömsesidigt lärande och inbegriper både stadens invånare och urbanforskare, med ett gemensamt mål om att skapa attraktiva, levande och inkluderande städer. SEiSMiC stöder Urban Europe, som är ett Joint Programming Initiativ (JPI), med syfte att ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar genom samordnad forskning. Genom SEiSMiC får medborgare i Europa en möjlighet att direkt påverka den europeiska forskningsagendan för stadsutveckling.

Media hälsas välkomna till öppningen av lanseringseventet. På plats finns projektkoordinatorer, projektdeltagare från alla tio länder, representanter från EU och konstnärerna, som tillsammans introducerar projektet, visar en film om det och officiellt öppnar utställningen med alla skisserna. Tillfälle ges att ta foton, intervjua projektdeltagare och projektledning.

Tid och plats: Måndagen den 24 november, klockan 10.30-13.00 på Theatre de Vaudeville, Galerie du Roi 5, Bryssel.

Svenska SEiSMiC:

IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Mistra Urban Futures driver den svenska delen av SEiSMiC-projektet. Representanter från de båda organisationerna finns på plats i Bryssel under lanseringen. På plats finns även några svenska projektdeltagare: Beatrice Klein - Kompani 415, Helena Ohlsson - Sweco Architects/Arkitekter utan gränser, Jonas Brändström - Öijared Academy/BID Sweden, Josefin Lassbo - Öijared Academy/Floda BID och Nils Söderlund - Söderlund Arkitekter/Föreningen för byggemenskaper.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson