2016-04-08 10:58Pressmeddelande

Pressinbjudan: Konferens om digitaliseringen och BIM

null

Media välkomnas att delta på konferensen ”Digitaliseringen och BIM – ny tid med nya aktörer” den 12 april, på nybyggda Scandic Continental, Stockholm. På konferensen, som arrangeras av föreningen BIM Alliance, får vi lyssna till talare som är experter på vilka utmaningar och möjligheter som digitaliseringen innebär – inte minst för samhällsbyggnadssektorn.

De över 200 deltagarna får bland annat lyssna på Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank, Ulrika Francke, vd för Tyréns och Magnus Forsberg, affärsutvecklare på Microsoft och ansvarig för Microsofts initiativ för smarta städer – Microsoft City Next.

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid, och innebär så väl utmaningar som möjligheter för samhällsbyggnadssektorn. Inom samhällsbyggandet ser vi större utmaningar än på väldigt länge. Vi behöver snabbt bygga fler bostäder, investera i trafikinfrastrukturen och renovera en stor del av det befintliga byggnadsbeståndet.

Den snabba förändringen ska också matchas mot kraven på hållbarhet. Rätt utnyttjad är digitaliseringen ett av de verktyg som hjälper oss att klara samhällsbyggnadsutmaningarna. BIM – ByggnadsInformationsModellering – är en viktig del i detta sammanhang.

Digitaliseringen i samhället i stort går snabbt och samhällsbyggnadssektorn behöver hänga med i utvecklingen. Under konferensen lyfter vi blicken för att se hur vi kan dra nytta av den digitalisering som sker på andra områden och få en inblick i hur BIM kan driva på utvecklingen.

Mer information om konferensen och fullständigt program

Tid: Tisdag 12 april, 10.00 – 16.30

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Representanter från media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information, kontakta Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90 eller helena.gibson-ek@iqs.se.

BIM Alliance är en ideell förening som arbetar för ett bättre samhällsbyggande genom obrutna informationsflöden i samhällsbyggandets processer. Föreningen finansieras via medlemmar som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier. Läs mer på www.bimalliance.se.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson