2014-03-17 12:32Pressmeddelande

Pressinbjudan: Internationella exempel på BIM-konferens

Media välkomnas att delta på konferensen ”International requirements, examples on Integrated BIM” den 20 mars, på KTH i Stockholm. Konferensen fokuserar på den stora internationella förändring som just nu pågår i bygg- och fastighetsbranschen i och med den ökade användningen av BIM (Building Information Modeling).

Föreningen BIM Alliance är den 17-19 mars värd för buildingSMART International, där ett antal arbetsgrupper inom standardiseringsorganisationen kommer att ha möten kring utveckling av standarden IFC med de närliggande standarderna för klassifikation och process/leverans. Runt hundra internationella experter finns på plats i Stockholm. Den 20 mars genomförs en stor internationell BIM-konferens där talare från Sverige, Norge, Finland, Holland, Tyskland, Storbritannien och USA berättar om hur de använder öppna BIM-standarder i sina organisationer och vilken affärsnytta det ger.

Deltagarna får även ta del av hur Storbritannien och de statliga krav på BIM, för både byggnader och infrastruktur som ställs där, påverkar företagens kompetensuppbyggnad. Trafikverket i Sverige och dess motsvarighet i Nederländerna, Rijkswaterstaat, berättar om hur de arbetar för att påverka utvecklingen av BIM för infrastruktur.

Eftermiddagen är uppdelad i två parallella sessioner: Byggnader och Infrastruktur. Under Infrastruktur-sessionen kommer EU-projektet V-con, Virtual Construction for Roads, att presenteras och resultat från pågående projekt i fler olika länder lyfts fram. Under den andra parallella sessionen bjuds bland annat på norska erfarenheter av FM för informationsutbyte, FMie.

För fullständigt program se länk nedan. Konferensen hålls på engelska.

Tid: Torsdagen den 20 mars, 09.00-16.30.

Plats: KTH, Stockholm. Hall Q1, Osquldas väg 6.

Representanter från media är välkomna att närvara hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information, kontakta Lina Theander, kommunikatör IQ Samhällsbyggnad/BIM Alliance, lina.theander@iqs.se, 070-752 05 73.


BIM Alliance är en ideell förening som arbetar för ett bättre samhällsbyggande genom obrutna informationsflöden i samhällsbyggandets processer. Föreningen finansieras via medlemmar som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier. Läs mer på www.bimalliance.se.
Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson