2013-03-04 08:30Pressmeddelande

Påminnelse pressinbjudan: Anläggningsbranschens gemensamma förnyelsearbete fortsätter på FiA-dagen 2013

null

Media välkomnas att delta på FiA-dagen 2013 den 12 mars. Där samlas aktörerna i anläggningsbranschen för ett kunskapsutbyte, som ska ge mer väg, järnväg och anläggning för pengarna. Bland andra får du möta infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och ordförande för Sveriges kommuner och Landsting Anders Knape.

Inom anläggningsbranschen drivs ett utvecklings- och förnyelsearbete mot en vision om mer väg och järnväg för pengarna samt stabil och uthållig lönsamhet i företagen. Just nu finns ett stort fokus på infrastrukturområdet samtidigt som kraven på utveckling och förändring är stora. Mer infrastruktur för pengarna, vilka krav ställer det på anläggningsbranschen? Det är temat för Catharina Elmsäter-Svärds inledningstal. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm ger en återblick på FiA-projektets arbete. Därefter talar Anders Knape, ordförande i SKL, om utmaningar och behov. 

Branschsamverkan för kompetensförsörjning – KIA – redovisas också under förmiddagens program. Under eftermiddagen finns flera parallella seminarier om aktuella och angelägna ämnen att välja på. NCCs miljöchef Christina Lindbäck är moderator för dagen.

Tid: Tisdagen den 12 mars, klockan 10.00–18.00

Plats: Quality Hotel Friends, Stora Bankettsalen, i anslutning till Friends Arena i Solna.

Ta del av hela programmet på FIA:s webbplats: www.fiadagen.se

Representanter från media är välkomna att närvara hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information, kontakta kommunikationsansvarig Helena Gibson Ek, helena.gibson-ek@iqs.se, 070-375 80 90.


Projektet FIA - Förnyelse i anläggningsbranschen- startades på initiativ av Vägverket och Banverket 2003. Syftet med FIA var att samla anläggningsbranschens aktörer, från beställare till enskilda entreprenörer, kring insikten om att en förbättring och förnyelse i anläggningsbranschen var nödvändig. I mars 2012 slutfördes projektet enligt plan, men förnyelse- och förändringsarbetet fortsätter bland annat i form av FiA-dagen 2013.  IQ Samhällsbyggnad samordnar arbetet med att planera och genomföra FIA-dagen 2013, på uppdrag av styrgruppen för FiA-dagen 2013.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson