2018-06-28 11:19Pressmeddelande

Över 19 miljoner till ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet

null

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den femte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Åtta projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 9,6 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker för digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Projekten som beviljats handlar till exempel om att få in digitaliseringsfrågorna i utbildningen för ingenjörer, processdesign för robotiserad installation av gipsväggar, nya incitamentsstrukturer för transportinfrastruktur och nyutexaminerades potential för att driva på digital innovation i sektorn. Projekten hanterar också digitala affärsmodeller för bygglogistik, facility information modeling (FIM), affärsmodeller kopplade till obrutet digitala flöden av miljöinformation och digitaliseringsledare i projekt som en ny operativ roll.

Några av projekten är fortsättning på eller har nära anknytning till pågående projekt inom programmet. Projekten, som startas under hösten 2018, kommer att pågå under som längst 18 månader.

Godkända projekt

 • Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet
  Hans Bagge, Lunds universitet
 • Processdesign av robotiserad lättväggsinstallation
  Andreas Söderberg, Build-r AB
 • Incitament för ökad digital och hållbar innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen
  JohanAsplund Sweco Civil AB
 • Att gå från ord till handling: Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen
  Henrik Linderoth, Högskolan i Jönköping
 • Digital affärsmodell för bygglogistik på stora byggplatser
  Christian Koch, Chalmers tekniska högskola
 • Facility information modeling – fokus på energibesparingar i fastighetsförvaltning
  JonasStenberg, ICA Fastigheter
 • Nya affärsmodeller kopplade till obrutet digitalt flöde av miljöinformation
  Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
 • Digitaliseringsledare i projekt: En ny operativ roll för organisatoriskt lärande och införande av digitala innovationer i byggbranschen
  Johanna Malkan Nyberg, Eicorn AB

Läs mer om projekten på smartbuilt.se

Mer information kontakta:

Kristina Gabrielii tf. programchef, Smart Built Environment, 070-259 56 57, kristina.gabrielii@iqs.se

 

Om Smart Built Environment:

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii